Visit Xolvie, to read complaints and reviews, or file yours.

Blog

Her Kararın Arkasında Şikayetvar

Makaleler

Genel

04 Ocak 2018 19:01

Analitik Hiyerarşi Süreci İle Müşteri Şikayetlerinin Analizi

Müşteriler ürün ve servislere ilişkin pozitif ve negatif tecrübelerini diğer müşterilerle paylaşmaktadırlar. Pozitif iletişim, pazar payı ve gelir artışı olarak etkisini gösterirken tersi biçimde negatif söylemler de pazarın zarar görmesine ve gelir kaybına yol açmaktadır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 19:01

Tüketici Şikayetlerinin Örgütsel Öğrenme Aracı Olarak Değerlendirilmesi

İşletmelerin çevre elemanları arasında tüketiciler ayrı bir öneme sahiptir. Diğer bir deyişle, işletmelerin olmazsa olması tüketicilerdir. Ancak günümüzde her alanda tüketicilerin bilinç düzeyinde artış gözlenmekte ve işletmelerden beklentileri yükselmektedir. Beklentilerin yükselmesi işletmelerin çalışmalarını da beklentilerin üstünde hizmet vermeye yönlendirmektedir. Bu süreçte işletmeler tüketici beklentilerini belirlemek için çok sayıda yöntem kullanmakta ve müşteri memnuniyeti çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ancak tüketicilerin beklentilerinin belirlenmesi tek başına yeterli olmamakta ve müşterilerin sesine hizmet tüketimi sonrasında da yeteri kadar önem vermek gerekmektedir. Bu aşamada tüketici şikayetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 18:01

Paket Turlardaki Müşteri Şikayetleri ve Seyahat Acentalarının Bu Şikayetlerle Karşılaşma Sıklıkları…

Seyahat acentalarının rekabet üstünlüğü sağlamak için kullanabilecekleri yöntemlerin başında memnun ve sadık müşteri yaratmak gelmektedir. Memnun ve sadık müşteri yaratmak için seyahat acentaları rakipleriyle “fiyat savaşı” taktiğine başvurabilirler. Ancak, fiyat üstünlüğü sağlamak müşteri memnuniyeti yaratmak için tek başına yeterli değildir. Fiyatla rekabet etmedeki sınırlamalar, yeni müşteri kazanmadaki maliyetler, kalite odaklı rekabetin artışı gibi nedenlerle tekrar eden müşterilerle çalışmak daha mantıklı ve etkili bir stratejik yöntem olmaktadır. Acentalar rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmek için fiyatla birlikte müşteri odaklı olup onların istek ve beklentilerine göre kalite üstünlüğü de sağlamalıdır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 18:01

Şikayet Forumu Olarak Bir Web Sitesinin Sosyal Ağ Analizi

Şikayet müşterinin üründen beklentileri ile ürünün kullanım amacına uygunluğu arasında bir uyumsuzluk olması, gerçek bir problemden ya da müşteri tarafından algılanan bir problemin olması durumunda ortaya çıkar. Müşteri ile uzun süreli ilişkilerin geliştirilmesi ve müşteriyi elde tutmanın ilk koşullarından biri tatmindir. Firmalar şikayeti olan müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözerek tatmin sağlamalıdır. Araştırmalar problemle karşılaşan bir müşterinin şikayetinin ilgili personel tarafından hızlı bir şekilde çözüme ulaştırılması durumunda; hiç problem yaşamayan müşteriden daha fazla tatmin olduğunu göstermektedir.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 18:01

İşletme Çalışanlarının Müşteri Olma Güdüsü Üzerindeki Etkisi

Müşteri kazanma, kar amaçlı tüm işletmelerin temel hedefi olduğuna göre, müşteri olma güdüsü ve kazanılan müşterilerin kaybedilmemesi esasen işletmenin bütününü kapsayan çok önemli bir konudur. Bir işletmede en az müşteriler kadar önemli diğer bir taraf da, işletme çalışanlarıdır. Çalışanların müşteriler ile geliştirdiği bireyler arası ilişki, ilişkinin ömrünü belirlemektedir. Müşteri olma güdüsünün temelinde ilişkiler(bireylerarası ilişki / müşteri-personel ilişkisi) yer almaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada müşteri olma güdüsünün geliştirilmesi ile işletmenin çalışanları arasındaki ilişki irdelenmiş, işletme çalışanlarının, müşterilerin sürekli işletme ile tutulması, bağlılık ve sadakatlerinin kazanılması üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 18:01

Online Satış Girişimcilerinin Karşılaştıkları Müşteri Şikayetlerinin Analizi

Elektronik ticaretin yaygınlaşması ile ortaya çıkan online satış girişimciliği birçok alanda tahminlerin ötesinde bir boyut kazanmıştır. Artan online satış trafiği klasik alışverişten farklı olarak beraberinde birçok yenilik ve farklı bir müşteri profili meydana getirmiştir.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 17:01

Bir İnternet Şikayet Forumundaki Termal Otellere Yönelik Şikayetlerin İncelenmesi

Sağlık turizmi; sağlığın korunması ve iyileşmek amacıyla belli süreliğine (21 gün) yer değişikliğinde bulunan bireylerin doğal kaynaklara sahip turizm işletmelerinde faydalanılan kür uygulamaları, konaklama, yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarını gidermesi sonucunda ortaya çıkan faaliyetlerdir. Sağlık turizmi termal turizm, SPA-Wellness turizmi ve medikal turizm olarak sınıflandırılmaktadır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 17:01

Araç Kiralama İşletmelerine Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi

Araç kiralama sektörü havayolları, demiryolları, oteller ve kurvaziyer gemi hatlarını içeren turizm ve ulaştırma sektörünün bir alt üyesi olarak sınıflandırılır. Bu sektörü gerçek veya tüzel kişilere belirli bir ücret karşılığında araç kiralayan işletmeler oluşturmaktadır. Kısa dönem araç kiralama hizmeti ve uzun dönemli araç kiralama hizmetleri olarak ikiye ayrılır. Bu hizmetler değişik amaçlarla otomobil, motosiklet, bisiklet ve ticari amaçlı otobüs, minibüs, kamyon gibi araçların kiralanmasını kapsamaktadır.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 14:01

Sosyal Medyanın Kullanım Amaçları Üzerine Bir Araştırma

Sosyal medya, kullanıcılara düşünce ve bilgi paylaşımı sağlayarak bir etkileşim ortamı yaratan çevrimiçi iletişim kanalları ve web siteleri için kullanılan terime verilen isimdir.

read_more

Genel

04 Ocak 2018 13:01

Kargo Kullanıcılarının Önem Verdikleri Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kargo firmalarının verdikleri hizmet, bu hizmeti alan kullanıcıları için büyük önem arz etmektedir. Gönderilen veya alınan kargonun zamanında teslim edilmesi, herhangi bir hasar görmemesi de bu önemin oluşmasındaki en etkili unsurlardandır. Buradan hareketle bu çalışmanın ana amacı, kullanıcıların en çok önem verdikleri hizmetlerin belirlenmesi ve çalıştıkları kargo firmalarının bu hizmetleri ne ölçüde yerine getirebildiklerinin ortaya çıkarılmasıdır.

read_more

Genel

26 Aralık 2017 18:12

ŞikayetVar Web Sitesi Evrimi

ŞikayetVar’ın web sayfasının ilk halini görünce çok şaşıracaksınız! İşte 2001 yılından günümüze sikayetvar.com

read_more

Genel

26 Aralık 2017 13:12

Türkiye’nin Müşteri Memnuniyetini Ölçen İlk ve Tek Yarışması A.C.E Awards

İlki iki yıl önce gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek müşteri memnuniyetini ölçen yarışması A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards töreni dün İstanbul Point Otel’de gerçekleştirildi. sikayetvar.com’da yer alan gerçek şikayetleri baz alan A.C.E Awards’ta 17 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası markaların ödülleri, markaların üst düzey yöneticilerine verildi. Aynı iş kolundan profesyonellerin yapacağı networking imkanı da programın bonusu oldu.

read_more

Genel

22 Aralık 2017 17:12

ŞikayetVar Genel Kurucusu Dr. ‪Ömer Deveci 4. Müşteri Hizmetleri Zirvesi’nde

Deveci; markaların, gelen her şikayeti sunulan hizmet kalitesinin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görmeleri gerektiğinin altını çizdi. Deveci, konuyla ilgili olarak “ŞikayetVar olarak her gelen şikayete bakış açımız, armağan oldukları yönünde. Sitemizin ise en büyük başarısı şikayetin yanı sıra teşekkür kavramını ön plana çıkarmış olmasıdır.”dedi.

read_more

Genel

22 Aralık 2017 17:12

Altın Örümcek Ödülleri Yine ŞikayetVar’a

34 kategoride, 1.753 projenin yarıştığı, 31 Ekim 2017'de Uniq hall’da gerçekleştirilen 15. Altın Örümcek Web Ödül töreninde, Juri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 325 proje arasından Portal-Haber kategorisi birincisi ve Halkın favorisi ödüllerinin sahibi www.sikayetvar.com oldu. Ödülü satış direktörümüz Burcu Dedeoğlu ve tasarım ajansımız Userspots temsilcileri teslim aldı. Her yıl en iyi web sitelerini mükafatlandıran Altın Örümcek ödüllerinde haber portal dalında halk oylamasında en çok oy alan adres bir kez daha sikayetvar.com oldu!

read_more

Genel

22 Aralık 2017 17:12

Şikayetvar Avrupa Ofisini Açtı

Müşteri memnuniyetinin adresi sloganı ile Türkiye’nin dijital ekosisteminde 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Şikayetvar; operasyonlarını ABD’nin ardından Avrupa’ya da taşıyor.

read_more