Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.

Kullanıcı Sözleşmesi

Şikayetvar Bireysel Üyelik Sistemi

 

Sisteme üye olarak erişiminizden veya sistem kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Sisteme üye olarak sisteme erişmekle veya sistemi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, sisteme erişmeyebilir veya sistemi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Şikayetvar bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin sisteme konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sisteme devam eden erişiminiz veya devam eden sistemi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

SÖZLEŞMENİN AMACI

 

Madde 1

 

İşbu sözleşmenin amacı,

 

Bir taraftan www.sikayetvar.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle ŞİKAYETVAR olarak anılacaktır.)

 

Diğer taraftan ŞİKAYETVAR sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

 

Arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

 

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 

Madde 2

 

ŞİKAYETVAR, internet üzerinden erişilen bir şikayet ve çözüm platform olarak, aldığı mal veya hizmetten şikayeti olanlarla, bu mal ve hizmeti sağlayanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, mal ve hizmet sunumlarında kaliteyi arttırmayı amaç edinmiştir. İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple ŞİKAYETVAR sistemini kullanarak şikayetlerini mal veya hizmet sağlayıcılara iletmek isteyen kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

Madde 3

 

A-Sisteme üyelik için; kullanıcılar sistem üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik doldurulmasından dolayı ŞİKAYETVAR’ın veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

B -ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. ŞİKAYETVAR, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dair, herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. ŞİKAYETVAR yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyallerin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.

 

C -ÜYE, sistem kullanımı ile bağlantılı olarak;

 

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya herhangi bir devletin yasalarını ihlal etmeyeceğini,

 

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

 

ŞİKAYETVAR’ın sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

 

ŞİKAYETVAR içeriğine ŞİKAYETVAR görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak ŞİKAYETVAR içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

 

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

 

Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

 

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

 

Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

D -ÜYE, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, ŞİKAYETVAR’ın bu konuda herhangibir sorumluluğunun olmadığını, ŞİKAYETVAR’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararları ŞİKAYETVAR’ın ilk talebinde ödeyeceğini, ŞİKAYETVAR’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da ŞİKAYETVAR’ın ilk talebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

E -ÜYE; sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin, ŞİKAYETVAR tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve şikayetlerin içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

F -ÜYE, ŞİKAYETVAR’ın sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak ŞİKAYETVAR’ın herhangibir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle ŞİKAYETVAR’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

G -ÜYE, ŞİKAYETVAR’ın bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği arama, sms ve epostaları almayı kabul eder.

 

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 4

 

Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) durumu derhal ŞİKAYETVAR site yönetimine bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi, kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. ŞİKAYETVAR sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve ŞİKAYETVAR site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

 

Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve ŞİKAYETVAR sistemini, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının ŞİKAYETVAR üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz ve yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

 

Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ŞİKAYETVAR kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

 

ŞİKAYETVAR’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

 

Madde 5

 

ŞİKAYETVAR hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 

A -ŞİKAYETVAR, sistemin kullanılmasından veya kullanılmamasından, ŞİKAYETVAR üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) ŞİKAYETVAR veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

 

B -ŞİKAYETVAR, ŞİKAYETVAR içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya ŞİKAYETVAR yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

 

C -ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve sisteme erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten kendisi sorumludur.

 

D -ÜYE, sisteme erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. ŞİKAYETVAR hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

 

E -ŞİKAYETVAR, ÜYE’nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş, ÜYE veya sistem bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

 

F -ŞİKAYETVAR kullanıcıların www.sikayetvar.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları bireysel üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır. ŞİKAYETVAR, işbu Gizlilik Politikası'nda tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Ancak; ŞİKAYETVAR, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir.

G- Şikayetvar, platformda yer alan şikayet ve memnuniyetler ile şikayetçilerin profil isimleri ve profil fotoğraflarını, hakkında şikayet yazılan ilgili firmanın kendi internet sitesinde gösterme hakkına sahiptir. Bu durumda, şikayetçiler tarafından yazılan şikayetler, profil fotoğrafı, profil ismi ve memnuniyet puanı, ilgili firmanın internet sitesinde de görüntülenebilecektir.

 

ŞİKAYETVAR, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ŞİKAYETVAR, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.sikayetvar.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ŞİKAYETVAR'ın bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

ŞİKAYETVAR, kullanıcılara ve kullanıcıların www.sikayetvar.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

 

www.sikayetvar.com sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler ŞİKAYETVAR tarafından saklanmakla beraber, bilgiler 3. Şahıs ve diğer üyelerle ancak izin verilmesi halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla ŞİKAYETVAR tarafından kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ise her zaman mümkündür.

 

ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

 

Madde 6

 

İnternetin küresel doğasının farkında olarak ÜYE; internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

 

Madde 7

 

ŞİKAYETVAR yoluyla ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi, teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden ŞİKAYETVAR’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

 

Madde 8

 

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

MÜCBİR SEBEPLER

 

Madde 9

 

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de ŞİKAYETVAR’ın kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla ŞİKAYETVAR’ın işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, ŞİKAYETVAR’ın yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

 

Madde 10

 

İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuş olacaktır. ŞİKAYETVAR, dilediği zaman herhangibir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda ŞİKAYETVAR’dan herhangibir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ŞİKAYETVAR KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

 

Madde 11

 

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ŞİKAYETVAR’ın defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulacak ve yürürlüğe girecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME Madde 12 Şikayetvar, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye olduğunuz takdirde Şikayetvar, başta ad soyad, elektronik posta ve cep telefonu olmak üzere üyeliğiniz sırasında gerçekleştireceğiniz işlemler neticesinde paylaşacağınız kişisel verilerinizi Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar çerçevesinde işleyecektir. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye https://www.sikayetvar.com/gizlilik-politikasi adresinden ulaşabilir. SÖZLEŞMENIN FESHİ Madde 13 İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şikayetvar tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. Şikayetvar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Şikayetvar, Fraud şüphesi oluşturan bir şikayeti Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin Şikayetvar’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 14 İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. YÜRÜRLÜK Madde 15 Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.