Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.
1

Medstar Hastaneleri Hastane Ücretlendirme Şikayeti

Hatice
13 Haziran 23:33
944

Özel Medstar Yıldız Hastanesi'nde kanser hastalığından dolayı yatan annemden diyaliz parası adı altında 12,5 bin lira alınmıştır. SGK'da ise ücret alınmayacak hizmetler altında hemodiyaliz görülmektedir. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C listelerindeki işitsel implant işlemleri için ilave ücret alınabilir. Ayrıca yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyesi tarafından verilen SUT'un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir. A) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

b) Yoğun bakım hizmetleri,

c) Yanık tedavisi hizmetleri,

ç) Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop tedavileri),

d) Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

e) Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,

f) Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

g) Hemodiyaliz tedavileri,

ğ) Kardiyovasküler cerrahi işlemler (istisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç),

h) SUT eki EK-2/B ve EK-2/C listelerindeki işitsel implant işlemlerinden,

ı) SUT eki EK-2/G listesinde yer alan işlemler,

i) Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri,

ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden. Medstar Yıldız Hastanesi hastaları mağdur etmektedir.

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

Şikayetle İlgili Yorumlar

Benzer Şikayetler

1

Medstar Hastaneleri Hayati Tehlikesi Olan Hastaya Bakmadı

Nilgün
20 Şubat 00:19
79
1

Medstar Hastaneleri Medstar Topçular Hastanesi

Ayşe
17 Şubat 18:06
190
1

Medstar Hastaneleri Medstar Topcular Hastanesi

Oktay
02 Ocak 15:59
65
Medstar Hastaneleri Medstar Topcular Hastanesi
Medstar Hastaneleri Medstar Topcular Hastanesi
1

Medstar Hastaneleri Personel İlgisizliği Ve Davranışları

Necmi
02 Kasım 2023 18:54
29
Benzer Şikayet Yaz