Yapı Kredi Bankası'ndan Kredi Masrafının İadesini İstiyorum.

Fulya C. |

Yapı Kredi Bankası, 2009 yılında 70000 tl olarak çekmiş olduğum konut kredisi sırasında tarafımdan alınan dosya masraflarını ve 2011 yılında yapılandırma yaptığım zaman tarafımdan alınan 3000 tl yapılandırma masraflarımın tarafıma iadesini istiyorum.

Etiketler :

Kredi Masrafları

Şikayeti Takip Edenler

Şikayet İle İlgili Görüşmeler

 • Fulya C.
  22 Ocak
  18:04

  Sayın FULYA CUMUR,

  Bankamıza iletmiş olduğunuz yazınıza istinaden açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

  Hukuken tacir durumunda olan Bankamızın, T.Ticaret Kanunu’nun 20. "Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesi ile ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir…” hükmüne istinaden verdiği hizmetler karşılığında; ücret talep edebilmektedir.

  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat etiketi başlıklı 12.maddesinde yer alan “...Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de birinci fıkraya göre düzenlenerek asılır....düzenlemesi gereğince; tahsil edilecek ücretlere ilişkin olarak Şubelerimizde gerekli ilan ve bilgilendirmeler de yapılmaktadır.

  Bankamız uygulamasında; hesap sahiplerince imzalanan kredi sözleşmelerinde;

  “MÜŞTERİ ve müteselsil kefiller bu sözleşme gereğince fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimlerin,kendilerine ait olduğunu,bunları ve herçeşit komisyon,ekspertiz,muhafaza ücretleri dahil,ihtiyar edilecek bütün masrafları BANKA’ya derhal ve nakden ödemeyi kabul ettikleri gibi,ileride her ne nam altında olursa olsun konulabilecek bilcümle vergi,resim sair yasal yükümlülüklerle,halen mevcut vergi,resim,fon,gider,vergileri,ile sair yasal yükümlülüklere yapılabilecek zamlar ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum kalmaksızın,bunların yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi,Banka’nın bunlardaki değişikliğe göre Geri Ödeme Planında (taksit tutarında) değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler”

  hükmü bulunmaktadır. Yani, müşterilerimiz bu ücreti ödeyeceklerini Sözleşme ile taahhüt etmektedirler.

  Türk Borçlar Kanununun 1.maddesine göre akit, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki muameledir. Bir akdin muteber olabilmesi için tarafların ehil olması/temyiz kudretinin bulunması, akdin konusunun emredici hukuk kaidelerine, kamu düzenine, genel ahlaka ve şahsiyet haklarına aykırı olmaması, konusunun imkansız olmaması, sözleşmede gabin bulunmaması gerekir. Kredi kapsamında ücret talep etme bu şartlardan birine aykırı olmamaktadır.

  Bankamızca alınan ücretler ile ilgili olarak yapılan değişiklikler, Şubelerimizde ve www.yapikredi.com.tr internet adresimiz aracılığıyla da duyurulmaktadır.

  Krediye ilişkin sözleşme, ödeme planı, hesap bildirim cetveli ve dekont taleplerinizi Şubemize iletebileceğinizi belirtmek isteriz.

  Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ve kredi sözleşmesinde yer alan düzenlemeler, dikkate alındığında; Bankamızca genel bankacılık uygulamalarına uygun biçimde ücret tahsil edilmesinin, ilgili kanunlara ve sözleşmeye herhangi bir aykırılık oluşturmadığı, kredi dosya masraflarının, Bankamızca genel bankacılık uygulamalarına uygun biçimde tahsil edilmiş olduğu, dolayısıyla itirazınıza olumlu yanıt verilemediği hususunu bilgilerinize sunarız.

  “Talebinizin devam etmesi durumunda, bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.”

  Tarafıma Bankadan gönderilen mesaj aynen aşağıdaki ifadeyle haklı talebimin kabul görmüyeceği şeklinde cevaplanmıştır.,  Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

  Yapı Kredi Bankacılık Akademisi'nin siz değerli müşterilerimize sunduğu "Elektronik Ortamda Bankacılık Eğitimleri"ni gördünüz mü?
  Ulaşmak için lütfen tıklayınız. http://www.yapikredibankacilikakademisi.com.tr/sosyal-sorumluluk/default.as

 • 22 Ocak
  17:53

  Sayın Yetkili,

  2237955 nolu şikayet mesajına istinaden müşterimize mail olarak dönüş yapılmıştır.

  Saygılarımızla,
  Yapı Kredi Bankası
  Genel Müdürlüğü


  Sayın Müşterimiz; ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, öneri ve taleplerinizi, www.yapikredi.com.tr internet sitemiz ya da 444 0 444 nolu Çağrı Merkezimiz aracılığı ile Bankamıza iletebilirsiniz.