Vodafone ile ilgili
Şikayetin Durumu
  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü

Hakan sonuçtan hiç memnun değil

  • profile
1 Destekçi
  1 Yorum

Vodafone İcra Dosyası Takip Ve Haczin Kaldırılması

3.174
Hakan
Hakan 24 Şubat 18:44

Vodafone borcumuz 2000₺ altında olmasına rağmen silinmedi sayın Vodafone yetkilileri sizden anlayış bekliyorum. Banka Yeni Kanuna Rağmen Takip Kayıtlarını Silmedi Bireysel Bankacılık ve Sicil Affı Kanunu kapsamında 07.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile madde tarihli ve 5411 sayılı kanunun 1. Maddesi uyarınca kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“Geçici madde 3: (1) anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 01/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin demelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı kanunun ek 1. Maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği ® ® ® ® ® ® ® ® kredi risk merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 01/07/2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” burada dikkate almaz ibaresi ne tavsiyedir, ne de bankaların inisiyatifine bırakılmış bir kanun maddesidir. Burada kanununun ilgili maddesi kapsamında, dikkate alınmayabilir değil kesin olarak ‘dikkate alınmaz’’ şeklindedir.

İş bu kanun ve takipte olan tüm borçlarım ile icra dosyalarımı tamamen kapatmam sebebiyle KKB ® ® ® ® ® kayıtlarında yer alan geçmiş yıllarda adıma oluşan tüm yasal takip kayıtlarının ve sicilimin temizlenmesini, ve ayrıca risk raporumda da hiçbir güncel borç gözükmemesinden ötürü bütün kredi notlarımın da düzeltilmesini/güncellenmesini rica ederim. Ana para cüzi olmasına rağmen icradan kaldırılmamış Vodafone t. A. Ş adına ilgilenir misiniz. Dosya no 2017/12358 Erbaa icra dairesi

Gelişme
Gelişme

08 Mart 02:37

Eçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2) bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve m ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanunun 1 İnci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı telgraf ve telefon kanununun ek 37 nci maddesine göre hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde hazine payı hesaplanmasını gerektirir. Alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

Bu kapsamda bu icra dosyalarının kapatılması ( affını ) talep ediyorum. Teşekkür ederim Vodafone hattımdan dolayı icralık oldum avukatlık ve dosya masrafı dahil edilerek 2000 turk lirasının altında çıkmıştır af yasasından faydalanmak istiyorum. T. C. Kimlik numaram 33346886922 Erbaa İcra dairesi ve Ankara 15. İcra dairesi

24 Şubat 18:39

Vodafone borcumuz 2000₺ altında olmasına rağmen silinmedi sayın Vodafone yetkilileri sizden anlayış bekliyorum. Banka Yeni Kanuna Rağmen Takip Kayıtlarını Silmedi Bireysel Bankacılık ve Sicil Affı Kanunu kapsamında 07.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile madde tarihli ve 5411 sayılı kanunun 1. Maddesi uyarınca kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

“Geçici madde 3: (1) anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 01/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin demelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı kanunun ek 1. Maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği ® ® ® ® ® ® ® kredi risk merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 01/07/2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

(2) kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” burada dikkate almaz ibaresi ne tavsiyedir, ne de bankaların inisiyatifine bırakılmış bir kanun maddesidir. Burada kanununun ilgili maddesi kapsamında, dikkate alınmayabilir değil kesin olarak ‘dikkate alınmaz’’ şeklindedir.

İş bu kanun ve takipte olan tüm borçlarım ile icra dosyalarımı tamamen kapatmam sebebiyle KKB ® ® ® ® kayıtlarında yer alan geçmiş yıllarda adıma oluşan tüm yasal takip kayıtlarının ve sicilimin temizlenmesini, ve ayrıca risk raporumda da hiçbir güncel borç gözükmemesinden ötürü bütün kredi notlarımın da düzeltilmesini/güncellenmesini rica ederim. Ana para cüzi olduğu halde icradan kaldırılmamış ilgilenir misiniz Vodafone t. A. Ş adına Dosya no 2017/18340 Ankara 15. İcra müdürlüğü

Vodafone Logo
Vodafone25 Şubat 09:58
Vodafone Logo
Vodafone25 Şubat 10:03
  • profile
1 Destekçi
  1 Yorum

Benzer Şikayetler

profile
2.279
04 Ocak

Vodafone Borcum Hala Silinmedi Ve Af Çıkmasına Rağmen Hala Hacizde

Vodafone borcumuz 1704.08₺ olmasına rağmen silinmedi sayın Vodafone yetkilileri sizden anlayış bekliyorum Banka Yeni Kanuna Rağmen Takip Kayıtlarını Silmedi Bireysel Bankacılık ve Sicil Affı Kanunu kapsamında 07.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile madde tarihli ve 5411 sayılı kanunun 1. Ma...

Vodafone Borcum Hala Silinmedi Ve Af Çıkmasına Rağmen Hala Hacizde
profile
Szn
386
2 gün önce

Vodafone Borçları Silinmedi Affa Giren Borçlar

Vodafone icra borcu silinmedi; Vodafone borcumuz olmasına rağmen silinmedi sayın Vodafone yetkilileri sizden anlayış bekliyorum. Banka yeni kanuna rağmen takip kayıtlarını silmedi bireysel bankacılık ve sicil affı kanunu kapsamında 07.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren kanun ile madde tarihli ve 5411...

profile
356
3 hafta önce

Vodafone Faturaya Ek Cihaz.

Vodafone Yanımda'dan aldığım cihazı iade oluşturdum. Ayda neredeyse 1000 TL faturamı da ödüyorum. Yani müşteri hizmetleri kredi notu gibi şeylerden bahsediyor ama iki günde neden kredi notum düşsün ve ben normalde düzenli ödememi yapıyorum. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

1 Yorum

Sinan
Sinan
 

Usta benimde 1577 TL ama silmedi icra dosyama bakıyorum 5777 gösteriyor şaka gibi dün aradılar onlar beni avukatlığa yönlendirdiler avukatlar da müşteri hizmetlerine yönlendirdiler şaka gibi ben her yere şikayete bulunacağım