Deprem destek listelerine hızlı erişin!
Vodafone ile ilgili
Şikayetin Durumu
  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü

Beyti sonuçtan çok memnun

Vodafone 'da 2000 Tl Altındaki Borçların Silinmesini İstiyorum

1.149
Beyti
Beyti 27 Ocak 18:24
Çözüldü

Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2) bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve m ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanunun 1 İnci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı telgraf ve telefon kanununun ek 37 nci maddesine göre hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde hazine payı hesaplanmasını gerektirir. Alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

Bu kapsamda bu icra dosyalarının kapatılması ( affını ) talep ediyorum.

Gelişme
Gelişme

30 Ocak 16:34

Şikayetvar Siteye git >

Şikayetiniz yayımlandı

Şikayetlerim sayfasından şikayet sürecini takip edebilirsiniz.

Şikayet No : 23693732

Vodafone 'da 2000 Tl Altındaki Borçların Silinmesini İstiyorum Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2) bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve m ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanunun 1 İnci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı telgraf ve telefon kanununun ek 37 nci maddesine göre hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde hazine payı hesaplanmasını gerektirir. Alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

Bu kapsamda bu icra dosyalarının kapatılması ( affını ) talep ediyorum.

27 Ocak 18:18

Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacaklardan, alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesi kapsamında alacak kabul edilir.

(2) Bu madde kapsamında icra takibinden vazgeçilen alacaklar için 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harç ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve m Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri hakkında Kanunun 1 İnci maddesinde düzenlenen harç alınmaz. Evvelce alınan harçlar iade edilmez. Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere takibinden vazgeçilen icra dosyaları ile ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde bulunamaz.

(3) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesine göre Hazine payı ödemekle yükümlü işletmecilerin, bu madde hükmünden yararlanarak alacaklarının takibinden vazgeçmeleri durumunda, takibinden vazgeçtikleri tutar içinde Hazine payı hesaplanmasını gerektirir. Alacak bulunması koşuluyla, 15/8/2022 tarihi itibarıyla ilgili icra dosyasındaki takip tutarının yüzde 18’i, feragat tarihini takip eden aydan başlamak üzere ödemeleri gereken Hazine paylarından mahsup edilmek suretiyle iade edilir.

Bu Kapsamda bu icra dosyalarının kapatılması ( affını ) talep ediyorum. Teşekkür ederim

Vodafone Logo
Vodafone27 Ocak 19:38
Beyti
Beyti30 Ocak 17:19

Daha çözülmedi bekliyorum

Beyti
Beyti30 Ocak 17:21

İcra dosyasının üzerimden kalkması talep ediyorum lütfen

Vodafone Logo
Vodafone02 Şubat 16:51

Benzer Şikayetler

profile
198
4 gün önce

Vodafone İcra Takibini Sonlandırması!

(7420 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Vodafone'un 2000 TL altını kapatmaması t. C. Resmi Gazetede 9 Kasım 2022 tarih, Sayı:32008 ile Yayımlanan Kanun No. 7420 sayılı “gelir vergisi kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Madde 47; geçici ...

profile
100
05 Şubat

Vodafone İcra Affı Yasası Borcun Silinmesi

Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek ...

profile
216
24 Ocak

Vodafone 2000 Tl Altındaki Borçlarım Silinmesi

Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek ...

profile
330
08 Ocak

Vodafone Fatura İptali

Geçici madde 2- (1) 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanunu ile 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek ...

profile
368
16 Ekim 2022

Vodafone Telsim Olmayan Borçdan İcra

Haksız icra takibi borcum olmadığı halde icraya verildim. Türkiye'de eski telsim olarak çalışan GSM şirketi 20 sene sonra bana borç çıkarıp icra takibi başlatmış benim borcum yoktur acilen icranın kaldırılmasını ve bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum.

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .