Hakem Heyeti

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti hangi Tür Uyuşmazlıklara Bakar ?
Hakem heyetleri tüketici ile ilgili ve satın alınan mal veya hizmetin ayıplı olmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Nerededir?
Hakem heyetleri  illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nde Başvuru Sınırı Var mıdır ?
Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2009’dan itibaren 936,97 TL’nin altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması  zorunludur. Parasal sınır  her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır ve Resmi Gazete’de ilan edilir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Başvuru Nasıl Yapılır?
Şikayet konusu anlatan dilekçe ve ekinde de garanti belgesi ,fatura, fiş, servis fişi gibi belgeler de dilekçe ekine eklenerek hakem heyetine bizzat başvuru yapılmalıdır. Dilekçede satın alınan mal veya hizmetin özelliklerini, mal veya hizmet için ne kadar para ödendiğini, servise verilmiş ise serviste geçen süreyi ve ne yapıldığını, satıcıya veya sağlayıcıya sorunun iletilip iletilmediğinin ve en önemlisi de seçimlik haklarından hangisinin kullanılacağı ayrıntılı olarak yazılmalıdır.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Başvuru İçin Para Ödenir mi?
Hakem heyetlerine başvuru ücretsizdir. Ancak hakem heyetleri ödenek imkansızlığı  nedeni ile kararın taraflara tebliği için başvuru sahibinden posta ücreti alabilmektedir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Başvuru Posta Yoluyla Yapılabilir mi?
Hakem heyetlerine posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir. Bizzat başvuruda bulunulması gerekir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Yazılan Dilekçede Talep Edilecek Seçimlik Haklar Nelerdir? Seçimlik haklar 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da sayılan seçimlik haklardır. Bunlar ; malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın ücretsiz tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesidir.


Bahsedilen Seçimlik Haklardan Kaç Tanesi Dilekçede Talep edilebilir ?
Hakem heyetine yazılan şikayet dilekçesinde sadece bir tane seçimlik hak tüketici tarafından talep edilebilir. Talep edilen haklardan bir kaçı istenemez .Bu nedenle tüketici şikayet dilekçesinde sadece bir seçimlik hakkını kullanabilecektir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararları Bağlayıcı Mıdır ?
Uyuşmazlık konusu 936,97 TL’nin altında ise  hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Yani satıcı hakem heyetinin bu kararına uymak zorundadır.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararları İcraya Konabilir mi?
Hakem heyetinin 936.97 TL’nin altında vermiş olduğu kararlara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edilerek karar icraya konabilir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Ne kadar Sürede Karara Bağlanır?
Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.


Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararlarına Karşı İtiraz Edilebilir Mi?
Hakem heyeti kararına karşı hem tüketici hem de satıcı kararın tebliğinden itibaren  15 gün içinde Tüketici Mahkemesine  itiraz edebilir. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Şikayetvar Twitter Sayfası Şikayetvar Facebook Sayfası