TTNET İznimiz Olmadan Apartman Girişimize Fiber Kutu Bağlantısı Yaptınız ve Elektriğimizi Kullanıyor

Erol B. |

Evvelce de bildirdiğim üzere; İznimiz olmadan apartmanımızın giriş kısmına tahmini 50x80 cm çapında bir kutu yerleştirdiniz ve elektriğini de bizim apartmanın saatinden bağladınız. Sorularım vardı hala cevap vermediniz.

Sorularım özetle:1.Yazılı izin aldınız mı? İzin aldıysanız kimden? 2.Ne amaçla bağladınız? 3.Bu kutuyu bağlarken hangi yasal prosedürü uyguladınız? Tarafıma yazılı olarak bilgi vermeniz gerekirken hala cevap verilmedi. Yasal haklarımı kullanmadan önce son kez uyarımdır.

Etiketler :

Habersiz İşlemler