Toroslar Elektrik Dağıtım Ek Fatura Tahakkuku.

Salih B. |

Firma tarafıma daha önceki dönemlerde ödemiş olduğum elektrik faturalarına istinaden elektrik sayacı bozuk olduğu gerekçesiyle tarafıma ek fatura tahakkuk ettirmiştir. Ek fatura işlemi için firmaya 8011079159 dosya numarası ile başvuru yaptım. Firma gerekli inceleme işlemi yapılıp tarafıma bilgi verileceği hususunda bilgi verdi. Birinci konu firma bana bilgi vermedi ben aradım kendilerini bu şekilde bilgi aldım. Ek tahakkuk bedeli yansıtılan dönemler için yüksek meblağlı ödemeler yaptığım halde 243 TL ek fatura tahakkuk etmiştir. Bu bedelin iade işlemi konusunda yardımınızı rica ederim.

Etiketler :

Fatura ve Ödemeler