Toplusms.com.tr Kısa Mesajı Keyfi Olarak Eksik Göndermiştir!

Tekin K. |

İlgili firmadan SMS hizmeti alınmaktadır. 01.08.2015 tarihinde bilgilendirme amaçlı Türkçe imla kılavuzuna uygun oluşturulan SMS anlam bütünlüğü bozulacak şekilde ilgili firmaca 3'te 2'si kesilerek gönderilmiştir. Bu hata, duyuru ile ilgili infiale sebep olmakla birlikte tam metin mesaj ücreti kesilmiştir.

Müşteri hizmetleri ile defalarca görüşülmesine rağmen firmalarının itibarı zedeleneceği gerekçesiyle konu üzerinde durmayarak kendilerini haklı görmektedirler. Teknik altyapılarında öngörmedikleri bir senaryonun ortaya çıkması sebebiyle oluşan bu hatada müşteriyi suçlamaya çalışmaktadırlar. Hiçbir firmada rastlanamayacak derecede lakayt bir tutum sergilemektedirler. Kamuoyunun takdirine.

Etiketler :

Çağrı Merkezi Sorun Çözme