23 Ocak 2014 #2252479

Teknosa'dan Aldığım Çamaşır Makinesi Aşırı Derecede Sallanıyor

18,01,2014 çamaşır makinesi servis tarafından kuruldu. Makineyi çalıştırdık sıkmaya geçince aşırı derecede sallandı. Güm güm sesler geldi. Servisi aradım geldi çamaşır makinenin fabrikadan yanlış ayarda geldiğini söyledi.


Çamaşır makinesinin 1200 devirden düşük bir devire ayarladığını söyledi. Sonrada inkar etti çamaşır makinesinden aynı arıza devam ediyor. Teknosa'dan aldığım çamaşır makinesi bana bozuk ayıplı ürün gönderdiler. Geldi servis çamaşır makinesine ayarlarını bozdu servis. Şikayetçiyim ve çamaşır makinesini değişimini istiyorum.

Deniz 218 Okunma

Cevaplar

  • Deniz23 Ocak 2014

    Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. Tüketici kaliteli mal ve hizmeti talep etmeli, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı veya hatalı ise hakkını aramalıdır. Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz. Hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır. Tüketici malı kendi imkanları ile tamir ettirmeye kalkışmamalı, yetkili servisine başvurmalıdır. Malın bozulmasında tüketicinin de sorumluluğu varsa ısrarlı olunmamalı, karşılıklı görüşmelerle bir noktada anlaşmaya çalışılmalıdır. İyi bir tüketici borcuna sadık olmalı ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmalıdır. Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde açık ayıp olarak adlandırılan gözle görünür ayıplarda malın teslim alındığı ve hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kullanım sırasında sonradan ortaya çıkan ayıplarda 2 yıllık sürede ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde öncelikle o mal veya hizmeti satın aldığınız satıcı ve sağlayıcı ile görüşmeniz gerekmektedir. Bu durumda haklarından birini talep etmeniz mümkündür. Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi/Hizmetin yeniden görülmesi, Ayıbın neden olduğu değer kaybı oranında bedel indirimi, Malın ücretsiz onarımı Satıcı ve sağlayıcının sorunu çözmesi esastır. Satıcı ve sağlayıcı sorunu çözemiyor veya yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, söz konusu mal veya hizmetin bayisine, acentesine, imalatçı-üreticisine, ithalatçısına ya da bu mal veya hizmet için kredi alınmışsa kredi veren banka, özel finans kuruluşu veya finansman şirketleri ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Bu konuda üretici veya ithalatçı firmanın ücretsiz tüketici hattı aranarak şikayet konusu düzgün bir şekilde ifade edilmelidir. Şikayetiniz konusunda haklıysanız, pes etmeyiniz. Satın aldığınız mal veya hizmete para verdiğinizi unutmayınız. Her şeye rağmen sonuç alamadıysanız mal veya hizmeti; Satın aldığınızyer veyaİkamet ettiğiniz yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) başvurabilirsiniz. Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır. Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Hakem heyeti kararı aleyhinize ise 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen tüketici mahkemesinin kararı kesindir. Hakem heyetinin verdiği karar lehinize olmakla beraber satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre İcra Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz. Şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın üstünde ise hakem heyetlerine başvurulabileceği gibi, tüketici mahkemelerine de başvurulabilir. Ancak bu durumda, hakem heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan hakem heyeti kararına, karşı tarafın uymaması halinde tüketici mahkemesine başvurmanız gerekecektir. Tüketici mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMETLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDIĞINDA NEREYE BAŞVURABİLİRSİNİZ? Satın aldığınız mal veya hizmet uyuşmazlığında, Mal veya hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise, Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise, Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise, Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise, Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise, Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise, İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise, Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise, Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için ; uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz. Eğer uyuşmazlığınız, Satın aldığınız malla birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmemesine ilişkin ise, Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise, Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa, Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise, Gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz İlin Valiliğinde yer alan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir. Ayrıca uyuşmazlığınız, Kampanyalı (ön ödemeli) sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin teminat gösterilmemesine, Süreli yayınların verdiği promosyonlara, Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara İlişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne, Reklam Kurulu Başkanlığına Valilikler bünyesinde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine “175 Alo Tüketici” Hattına, Tüketici Bilgi Sistemine (http://www.tuketici.gov.tr) Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflara, Ticaret/ Sanayi / Esnaf Odalarına başvuru yapılabilir. Şikayetleriniz için İl Tüketici Hakem Heyeti Tel:0212 511 54 11 Kapıdan satış şikayetleriniz için Tel:0212 514 10 80 Dahili:302

  • Deniz23 Ocak 2014

    beni arayan Teknosa Asist Merkezi yetkilileri ürün ayıplıysa yapılması gereken burada yazıyor yok efendim servisten ayıplıdır diye rapor alınması lazım diye bir şey yazmıyor tüketici kanununda okuyun efendim . Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme , malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakk ına da sahiptir.

  • Teknosa Temsilcisi23 Ocak 2014

    Sn. Yetkili ; Musterimizin talebini bizimle paylastiginiz icin tesekkur ederiz. Musterilerimizin memnuniyetine verilen onem, Teknosa hizmet anlayisimizin temelini olusturmaktadir. Teknosa olarak Şikayetiniz tarafımıza ulaşmıştır. Konu araştırılarak en kısa sürede sonuç müşterimize iletilecektir. Konuyu bilgilerinize sunariz. Saygilarimizla, İletisim Bilgileri : Teknosa Asist Merkezi Numaramiz : 444 55 99 (7 gun 24 saat ulasabilirsiniz ) Web Adresimiz : www.teknosa.com

GSM Numarası Güncelleme

Mevcut GSM Numaranız:

GSM Numarası Güncelleme

numaralı telefonunuza gönderdiğimiz doğrulama kodunu aşağıdaki kutuya yazınız.
Geri Dön