SGK Zorunlu GSS Pirimi!

Ulaş Ö. |

Demokratik, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye'de emrivaki ile insanların başkalarının gelirinden borçlandırılması, ne sosyal devlet ilkesi ile ne de demokrasi ile bağdaşmıyor. Geliri olmayana başkasının gelirinden gelir isnat etmek hangi evrensel hukukta var.

Halkın neredeyse çoğunluğu red ediyor ve kuruma yüzlerce mail, şikayet dilekçeleri yağıyor. İnsanlar seslerini duyuramıyor. Böyle demokratik hukuk, devleti böyle adalet, böyle sosyal devlet olabilir mi? Devletin insanına iş ve güvence vermesi gerekirken bir darbe de biz vuralım diyorlar. Hani nerede özgürlük. Ya sağlık ücretsiz olsun ya da zorunlu pirim ödeme kalksın.

Şikayeti Takip Edenler