QNB Finansbank ile ilgili
Şikayetin Durumu
  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü

Yıllık Üyelik Aidat QNB Finansbank

414
Onur
Onur 20 Mart 11:53
Yıllık Üyelik Aidat QNB Finansbank

Sonu 8432 ile biten CardFinans Extra kredi kartıma 19.03.2023 tarihinde 252,00 TL yıllık üyelik ücreti yansıtılmıştır. Haksız ve yersiz olarak tahsil edildiği açık olan bu bedelin ve daha evvelce benzer şekilde tahsil edilen tüm bedellerin hesaplanarak gecikmeksizin tarafıma iade edilmesini ve kredi kartımdan herhangi bir kullanım ücreti tahsil edilmeyecek şekilde gerekli işlemlerin yerine getirilmesini talep eder, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

Tüketici Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. Fıkrasında

"... Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. "

denilmek suretiyle, bankaların müşterilerine üyelik ücreti ve yahut kullanım ücreti adı altında bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla yükümlü bulundukları açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Yine, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun'un "Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar" başlıklı 5. Maddesinde,

"Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür."

denilmektedir, ki bankanızla aramda akdedilen sözleşmede kredi kartı kullanım ücreti vb... Adlarda bir ücretin tarafıma yansıtılacağına dair bir hüküm bulunsa dahi haksız şart olduğu açık olan bu maddelerin kesin hükümsüz olduğu ve herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı sabittir. Tarafımla müzakere edilmeksizin ve tüketicinin aleyhine olacak şekilde kredi kartı ücreti adı altında tahsil edilen tüm ücretler herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından bir sebepsiz zenginleşme teşkil etmektedir.

Yargıtay 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47e. 2011/115k. Sayılı karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair kesin hüküm bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeler ve yargı kararları çerçevesince, bankanız tarafından 28.11.2020 tarihinde ve daha evvelce kesilen kredi kartı ücretleri bankanız bakımından sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğinden haksız ve yersiz olarak bankanız uhdesinde bulunan tutarın hesaplanarak en kısa sürede tarafıma iade edilmesini, aidatsız kullanmama olanak sağlanmasını talep ederim.

QNB Finansbank Logo
QNB Finansbank20 Mart 11:55

Benzer Şikayetler

profile
-
4 saat önce

QNB Bilgim Dışı Yıllık Kart Ücreti Kesimi

Sonu 2270 ile biten CardFinans extra kartımdan 29.04.2023 tarihinde bilgim dışında 286 TL üyelik aidatı yansıtılmıştır. Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra'ya göre, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart...

profile
-
6 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Kart Aidatı İadesi

Sonu 8644 ile biten CardFinans extra kartımdan 07.05.2023 tarihinde bilgim dışında 286 TL üyelik aidatı yansıtılmıştır. Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra'ya göre, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kart...

profile
-
7 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Aidat Ücret

Sonu 6307 ile bir tane CardFinans extra kartımdan 28.05.2023 tarihinde bilgim dışında 252 TL üyelik aidatı yansıtılmıştır. Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra'ya göre, kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi k...

profile
-
11 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Aidat Ücreti İptali

Sonu 1955 olan QNB Finansbank CardFinans kredi kartıma 30.05.2023 tarihinde yansıtılan 252.00 TL üyelik ücretinin, Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra'da belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilip tarafıma iade edilmesini istiyorum. Kart çıkaran...

profile
-
15 saat önce

QNB Finansbank Kredi Kartı Aidatı

QNB Finansbank kredi kartıma üyelik ücreti yansıtılmıştır. Üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilip tarafıma iade edilmesini istiyorum. Kredi kartının aidat ücretleri aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta...

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .