Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.
QNB Finansbank ile ilgili
Şikayetin Durumu
  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü
  • profile
1 Destekçi

QNB Finansbank Yıllık Kart Ücreti İptal Talebi

677
Sezer
Sezer 28 Mart 15:57

Sonu 4549 ile biten CardFinans Xtra kredi kartıma 15.03.2023 tarihinde 286,00 TL yıllık üyelik ücreti yansıtılmıştır. Haksız ve yersiz olarak tahsil edildiği açık olan bu bedelin ve daha evvelce benzer şekilde tahsil edilen tüm bedellerin hesaplanarak gecikmeksizin tarafıma iade edilmesini ve kredi kartımdan herhangi bir kullanım ücreti tahsil edilmeyecek şekilde gerekli işlemlerin yerine getirilmesini talep eder, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

Tüketici Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. Fıkrasında

"... Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. "

denilmek suretiyle, bankaların müşterilerine üyelik ücreti ve yahut kullanım ücreti adı altında bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla yükümlü bulundukları açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Yine, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun'un "Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar" başlıklı 5. Maddesinde,

"Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür."

denilmektedir, ki bankanızla aramda akdedilen sözleşmede kredi kartı kullanım ücreti vb... Adlarda bir ücretin tarafıma yansıtılacağına dair bir hüküm bulunsa dahi haksız şart olduğu açık olan bu maddelerin kesin hükümsüz olduğu ve herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı sabittir. Tarafımla müzakere edilmeksizin ve tüketicinin aleyhine olacak şekilde kredi kartı ücreti adı altında tahsil edilen tüm ücretler herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından bir sebepsiz zenginleşme teşkil etmektedir.

Yargıtay 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47e. 2011/115k. Sayılı karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair kesin hüküm bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeler ve yargı kararları çerçevesince, bankanız tarafından 28.11.2020 tarihinde ve daha evvelce kesilen kredi kartı ücretleri bankanız bakımından sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğinden haksız ve yersiz olarak bankanız uhdesinde bulunan tutarın hesaplanarak en kısa sürede tarafıma iade edilmesini, aidatsız kullanmama olanak sağlanmasını talep ederim.

QNB Finansbank Logo
QNB Finansbank28 Mart 16:03
  • profile
1 Destekçi

Benzer Şikayetler

profile
-
2 saat önce

QNB Finansbank Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti

Sonu 9958 ile biten QNB Finansbank CardFinans kredi kartıma 20.04.2023 tarihinde 252₺ bilgim dışında üyelik aidatı yansıtılmıştır. Daha iki ay kullandığım bir kart hem de. "Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra: Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim al...

profile
-
9 saat önce

QNB Finansbank Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti

QNB Finansbank Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti Sonu 6836 ile biten QNB Finansbank CardFinans kredi kartıma 08.06.2023 tarihinde 252₺ bilgim dışında üyelik aidatı yansıtılmıştır. Daha iki ay kullandığım bir kart hem de. "Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra: Kart çıkaran kuruluşlar, tük...

profile
-
10 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Üyelik Ücretimi İade Etmiyor

QNB Finansbank Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti Sonu 9300 ®️ ile biten QNB Finansbank CardFinans kredi kartıma 18.05.2023 tarihinde 286₺ bilgim dışında üyelik aidatı yansıtılmıştır. Daha iki ay kullanmadığım bir kart hem de. "Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra: Kart çıkaran kuruluşlar...

profile
-
16 saat önce

QNB Finansbank Kart Aidatı Şikayeti

Sonu 5910 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 05.06.2023 De üyelik ücreti adı altında 252 TL tutar çekilmiş ve ekstreme yansıtılmıştır. Belirtilen tutarın iadesini talep ediyorum. Aidat ücretlerinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şartta bağlanmaksızın iptal edilmesin...

profile
-
17 saat önce

QNB Finansbank Kart Aidatı Şikayeti

Sonu 3121 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 07.06.2023 De üyelik ücreti adı altında 252 TL tutar çekilmiş ve ekstreme yansıtılmıştır. Belirtilen tutarın iadesini talep ediyorum. Aidat ücretlerinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şartta bağlanmaksızın iptal edilmesin...

QNB Finansbank Kart Aidatı Şikayeti
profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .