Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.

QNB Finansbank Yıllık Kart Aidatı İadesi

profile
04 Haziran
434

Sonu 7226 ile biten CardFinans kredi kartıma 29.05.2023 tarihinde 252,00 TL yıllık üyelik ücreti yansıtılmıştır. Haksız ve yersiz olarak tahsil edildiği açık olan bu bedelin gecikmeksizin tarafıma iade edilmesini ve kredi kartımdan herhangi bir kullanım ücreti tahsil edilmeyecek şekilde gerekli işlemlerin yerine getirilmesini talep eder, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

Tüketici Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. Fıkrasında

"... Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. "

denilmek suretiyle, bankaların müşterilerine üyelik ücreti ve yahut kullanım ücreti adı altında bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla yükümlü bulundukları açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Yine, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun'un "Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar" başlıklı 5. Maddesinde,

"Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür."

denilmektedir, ki bankanızla aramda akdedilen sözleşmede kredi kartı kullanım ücreti vb... Adlarda bir ücretin tarafıma yansıtılacağına dair bir hüküm bulunsa dahi haksız şart olduğu açık olan bu maddelerin kesin hükümsüz olduğu ve herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı sabittir. Tarafımla müzakere edilmeksizin ve tüketicinin aleyhine olacak şekilde kredi kartı ücreti adı altında tahsil edilen tüm ücretler herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından bir sebepsiz zenginleşme teşkil etmektedir.

Yargıtay 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47e. 2011/115k. Sayılı karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair kesin hüküm bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeler ve yargı kararları çerçevesince, bankanız tarafından 28.11.2020 tarihinde ve daha evvelce kesilen kredi kartı ücretleri bankanız bakımından sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğinden haksız ve yersiz olarak bankanız uhdesinde bulunan tutarın hesaplanarak en kısa sürede tarafıma iade edilmesini, aidatsız kullanmama olanak sağlanmasını talep ederim

QNB Finansbank Logo
04 Haziran 11:50

Benzer Şikayetler

QNB Finansbank Kart Aidat İptali

profile
2 saat önce
-

Kredi kartımdan kesilen yıllık aidat ücretini iptalini istiyorum. 5458************49 Numaralı CardFinans kartıma 19 Eylül 2023'te yansıyan 413 TL'lik yıllık üyelik ücreti olarak alınan bedelin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği iptal edilerek tarafıma iade edilmesini istiyorum, aksi takdirde ...

CardFinans Yıllık Üyelik Ücreti İptali Ve Geri İade Edilmesi

profile
14 saat önce
104

CardFinans Yıllık Üyelik Ücreti İptali CardFinans kredi kartı ücret iadesi. Sonu 7259 ile biten kartımdan 18 Ağustos 2023 tarihinde dönem içi işlemlerim içine yansıtılan 413.00 TL'lik yıllık üyelik ücretinin iptalini istiyorum. 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında...

QNB Finansbank Haksız Kredi Kartı Aidatı

profile
18 saat önce
172

Kredi kartımdan kesilen yıllık aidat ücretini iptalini istiyorum. Sonu 4213 ile biten CardFinans kartıma 01 Eylül 2023'te yansıyan 413 TL'lik yıllık üyelik ücreti olarak alınan bedelin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği iptal edilerek tarafıma iade edilmesini istiyorum, aksi takdirde Tüketici...

QNB Finansbank Yıllık Kart Ücreti Tahsili!

profile
20 saat önce
104

QNB Finansbank'a ait sonu 2545 ile biten HSBC Advantage kredi kartımdan 30/08/2023 tarihinde çekilen 413,00.- tl yıllık üyelik ücretinin kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilip tarafıma iade edilmesini istiyorum. 13. Hukuk dairesince verilen 2011/4736 esas 2011/1157...

QNB Finansbank Yıllık Üyelik Ücreti İadesi

profile
21 saat önce
201

Kredi kartımdan kesilen yıllık aidat ücretini iptalini istiyorum. Sonu 8182 ile biten CardFinans kartıma 18 Eylül 2023'te yansıyan 413 TL'lik yıllık üyelik ücreti olarak alınan bedelin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği iptal edilerek tarafıma iade edilmesini istiyorum, aksi takdirde Tüketici...

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

0 Yorum

Üye marka, tüm şikayetlere geri dönüş yapmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için platformda yerini alır. Şikayetvar hizmetlerini etkin bir şekilde kullanarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeye çalışır.
QNB Finansbank Şikayetvar üye markasıdır
Cevaplandı
Ortalama Cevaplama Süresi 1 dk 59 sn
Benzer Şikayet Yaz