QNB Finansbank ile ilgili
Şikayetin Durumu
  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü

QNB Finansbank Yıllık Kart Aidatı

455
Ayşenur
Ayşenur 21 Mart 13:50

Sonu 8153 ile biten CardFinans kredi kartıma 20.03.2023 tarihinde 286,00TL yıllık üyelik ücreti yansıtılmıştır. Haksız ve yersiz olarak tahsil edildiği açık olan bu bedelin ve daha evvelce benzer şekilde tahsil edilen tüm bedellerin hesaplanarak gecikmeksizin tarafıma iade edilmesini ve kredi kartımdan herhangi bir kullanım ücreti tahsil edilmeyecek şekilde gerekli işlemlerin yerine getirilmesini talep eder, aksi takdirde yasal haklarımı kullanacağımı tarafınıza ihtaren bildiririm.

Tüketici Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. Fıkrasında

"... Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. "

denilmek suretiyle, bankaların müşterilerine üyelik ücreti ve yahut kullanım ücreti adı altında bir ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla yükümlü bulundukları açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Yine, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun'un "Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar" başlıklı 5. Maddesinde,

"Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür."

denilmektedir, ki bankanızla aramda akdedilen sözleşmede kredi kartı kullanım ücreti vb... Adlarda bir ücretin tarafıma yansıtılacağına dair bir hüküm bulunsa dahi haksız şart olduğu açık olan bu maddelerin kesin hükümsüz olduğu ve herhangi bir bağlayıcılığının bulunmadığı sabittir. Tarafımla müzakere edilmeksizin ve tüketicinin aleyhine olacak şekilde kredi kartı ücreti adı altında tahsil edilen tüm ücretler herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından bir sebepsiz zenginleşme teşkil etmektedir.

Yargıtay 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47e. 2011/115k. Sayılı karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin olacağına dair kesin hüküm bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeler ve yargı kararları çerçevesince, bankanız tarafınca kesilen kredi kartı ücretleri bankanız bakımından sebepsiz zenginleşme teşkil ettiğinden haksız ve yersiz olarak bankanız uhdesinde bulunan tutarın hesaplanarak en kısa sürede tarafıma iade edilmesini, aidatsız kullanmama olanak sağlanmasını talep ederim.

QNB Finansbank Logo
QNB Finansbank21 Mart 13:54

Benzer Şikayetler

profile
-
15 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Üyelik Ücreti.

Sonu 2268 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 25.05.2023 tarihinde kesilen 252.00 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilmesini talep ediyorum. "Tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra:kart çıkaran kuruluşlar, tüket...

profile
-
15 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Üyelik Ücreti

Sonu 9401 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 23.05.2023 tarihinde kesilen 286.00 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilmesini talep ediyorum. "Tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra:kart çıkaran kuruluşlar, tüket...

profile
-
16 saat önce

QNB Finansbank Kredi Kartı Yıllık Aidat

Sonu 1882 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 25.05.2023 tarihinde kesilen 286.00 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilmesini talep ediyorum. "Tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra:kart çıkaran kuruluşlar, tüket...

profile
-
18 saat önce

CardFinans Kart Ücreti Aidatı.

Sonu 0428 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 17.05.2023 tarihinde kesilen 510.00 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilmesini talep ediyorum. "Tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Madde 3. Fıkra:kart çıkaran kuruluşlar, tüket...

profile
-
20 saat önce

QNB Finansbank Yıllık Aidat Ücreti

QNB Finansbank'ın Kanuna Aykırı Olarak Kestiği Yıllık Üyelik Ücreti Sonu 4300 ile biten QNB Finansbank kredi kartımdan 26.05.2023 tarihinde kesilen 252.00 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilmesini talep ediyorum. "Tüketici k...

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .