Özel Ümit Hastanesi Hasta Mahremiyetine Uygun Olmayan Davranış!

Emre A. |

08/07/2015 tarihinde; MR saatimde gerçekleştirilen değişiklik tarafıma bildirilmek yerine ailem aranmış (ailem rahatsızlığımdan haberdar değildir) ve değişiklik aileme bildirilmiştir. Hasta mahremiyetinin önemsenmediği ve göz önünde bulundurulmadığı bu durum sonucunda ailemin haberi benden alması gerekirken dolaylı olarak hastane personelince haberdar edilmişlerdir. Sonucunda ailemin yaşadığı üzüntünün telafi edilmesi mümkün değildir. Kurum hasta mahremiyetini çiğnemekte ve telafisi mümkün olmayan manevi kayıplara sebebiyet vermektedir.

Etiketler :

Personel Davranışı Muayene