Muzipo Kids Üçyol Şubesi Çocuk Dışlama Kulübü

Sinem Sinem13 Şubat 20:32

Benim oğlum hareketli olduğu için saygısız bir bayan tarafından nefretle ve öfkeyle herkesin içinde azarlandı dıslandi elinden oyuncağı alindi. Kurum bu konuda ne yaptı hiçbir şey. Halbuki kendi sözleşmelerinde yazıyor. Üye ebeveynleri hiçbir şekilde üyelere karşı ve üye ebeveynlerine karşı hakaret rencide edici küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz aksi halde para iadesiz sözleşmeleri fesih edilir yazıyor. Bu maddeyi söylediğimde. Böyle bi uygulamalarının olmadığını söylediler. Madem uygulamanız yok ne diye sözleşmede var böyle bi madde? Sözleşme yapılmadan evvel ebeveynli ebeveyn siz diye grupları ayırıp kayıt yapıyorsunuz. Sonra öğrenci yokluğu vs. Bahanelerde grup birleştiriyorsunuz bize sormadan. Sonra diyorsunuz ki bizim ebeveynli veya ebeveyn siz grup olarak hizmet verme yükümlülüğümüz yok. O zaman reklam yaparken kayıt yaparken böyle vaatlerde bulunmayın. Çok güven sarsıcı oluyor. Ayrıca öfke ve kinle çocuk dışlayan veliye destek verdiğiniz (Sizde dıslayici tavrınızı burda belli ediyorsunuz ) ve sözleşme şartlarına uymadığınız için devam etmek istemedim ve para iadesi talebinde bulundum evet paramı iade ettiler. Hele biraz hareketli çocuğunuz varsa .

  • - Görüntüleme

Cevaplar

Muzipo Kids Logo Muzipo Kids 14 Şubat 17:49

Değerli ebeveynimiz, üzülerek görmekteyiz ki iki ebeveyn arasında yaşanmış kısa süreli münakaşadan dolayı bir çocuğa "yaptırım uygulayıp" mutlu olduğu bir ortamdan ilişiğini kesmemiz ve "dışlamamız" için olan talebinizi sürdürüyorsunuz. Bu üzücü ve münferit olayda yaşananlarla ilgili dengeli ve orantılı bir yol izlenmeye gayret edilmiş, farklı çözüm yolları sunulmuş ancak kurumdan ayrılmak konusundaki kararınıza karşı durulmamıştır. Biz bu konuda sizi ve çocuğumuzu kaybetmemek için ne kadar ısrarcı ve çözüm odaklı olduysak diğer çocuğumuzun hakları ve mutluluğu için de o kadar ısrarcıyız. Aynı ya da benzer olayın tekrarlanmaması için gereken uyarılar yapılmış olup ilerideki durum ve tutumlar hassasiyetle takip edilecektir. Yanıt vermek adına ayırdığınız vakit için teşekkür eder, ailenizle birlikte geçireceğiniz nice sağlıklı yıllar dileriz.

profile-icon Sinem 14 Şubat 17:10

Verdiğiniz cevaplarda doğru olmayan ayrıntılar var. Kayıt yaptırırken özelikle belirttim ebeveyn siz grup istiyorum diye. Ona göre kayıt yaptım. Bilseydim grup birlestirceginizi kayıt yaptırmazdım. 1 aydır oğlum ebeveyn siz gruptaydı eğitmenleri laf dinlediğini grupta uyumlu olduğunu hatta 3 yasına gelince büyük gruplarını düşünüp düşünmediğimi soruyorlardı. Son 2 haftadır öğrenci yokluğu bahanesiyle grupları birleştirdirdiniz coğu zaman içeri girdim rahatsızlığımdan dolayı dışarı çıkmak durumunda kaldım doğal olarak keyfimden değil. Bana o bayanı savunmayın çünkü ben içerde yokken benim hakkımda oğluna böyleyse anasından görmüştür vs. Gibi laflar söylemiş dahası da var. Buraya yazmayacağım. Hatta içeriden bi veli benim şahidimdir. Çocuğumun elinden oyuncağı aldığını ve azarladığını gözümle gördüm. Bunları göz önünde bulundurdunuz mu. Hayır tabii ki cocuk dışlamaya ve destekçi olmaya devam edin. O gün Trambolin de çocuğum zıplarken üstüne düştü atlamadı. Şahidim var. Ki o trambolin de çocukların denge sağlaması zor oluyor. Benim oğlumun üstüne de çok düştüler trambolin de. Kenarları yumuşak minder orasının. Annelerini mi rencide edeyim çocukların önünde bağırayım mi? Başka çocuklar oğluma vurdu. Yeri geldi başka cocuk bisiklet sürerken düşüp yanağına çarptı. Simdi ben o çocukları etiket leyim mi. Annelerine kötü mü konuşayım? Ne bekliyorsunuz ki çocuklardan. Beklentinizi söyleyeyim mum olsunlar. Oğlum koşarken yanlışlıkla düşürmüş o çocuğu. Şahidim var. Lütfen saptırmayın. Oğlumu hala ayrıştırmaya devam ettiğiniz verdiğiniz cevaplardan belli oluyor. Doğru kararı verdim sizin kurumunuza devam etmemekle. Kurumunuzu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Iyiki yollarımız ayrıldı.

Muzipo Kids Logo Muzipo Kids 14 Şubat 01:22

(Karakter kısıtlaması sebebiyle yanıt 4 parça halindedir. 4/4) Bu süreç sonunda, söz konusu ebeveynimizin kendi çocuğuna yönelik yapılan eylem neticesinde sarf ettiği sözler ve yönelimi itibariyle göstermiş olduğu tepkinin çocuğumuza yönelik değil, dengi bir yetişkin olarak, size yönelik olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte olayın o günkü gelişimi, bunun diğer ebeveynler üzerinde yaratmış olduğu gerginlik ve söz konusu ebeveynimizin görüşmemizde sergilemiş olduğu tavır gibi nedenler sebebiyle konunun süreklilik arz etmediği; tekrarlanma olasılığının düşük olması gibi kanaatlerle münferit kaldığı değerlendirildiğinden ebeveynimizin ve haliyle çocuğumuzun üyelik ilişiği kesilmemiş ancak bu konuda kesin bir şekilde uyarılmış ve de benzeri bir durumda kurallar dahilinde ne yapması gerektiği kendisine anlatılmıştır. Kendisi aynı ya da benzer bir durumda yine konunun tarafı olacak olursa o zaman ilişik kesme kararı alınarak uygulanacaktır. Siz de takdir edersiniz ki özellikle ebeveynler arasında yaşanan bu türden münakaşa olaylarında ilişik kesme kararı çok daha hassas bir karar olmaktadır. Zira böylesi bir kararda, bu karardan doğrudan etkilenen müeyyidenin uygulandığı yetişkin değil çocuk olmaktadır. Muzipo Kids Genel Merkezinin de İzmir Üçyol merkezinin de siz ve haliyle çocuğumuzun üyeliğinin bu üzücü olay sebebiyle sona ermemesi için bilgilendirme, yönlendirme ve çözüm sunma konusunda, Operasyon Yöneticimiz Sayın Emre Günaydın vasıtasıyla çaba sarf ettiğini göz önünde bulunduracak olursanız bizim için tüm ailelerimizin ve de çocuklarımızın birer kıymet olduğundan bir kez daha emin olmuş olursunuz. Ayrıca belirtmek gerekir ki; İzmir Üçyol merkezimiz ve ekibi, her ne kadar ilgili ve iyi niyetli davranmış da olsa ebeveynlerimiz arasında yaşanan bu üzücü hadiseden sonra iki ayrı konuda uyarı almış olup tekrarı halinde kendileriyle yapmış olduğumuz sözleşmelerin ilgili maddeleri gereği tarafımızdan kurumsal veya bireysel yaptırıma uğrayacaklardır. Muzipo Kids çatısı altındaki her ebeveynimiz ve her çocuğumuzun bizim için kıymet olduğunu; vermiş olduğumuz tüm etkinlik ve rehberlik hizmetlerinin bu kıymete hak ettikleri değeri vermek üzerine oluşturulup takip edildiğini saygılarımızla bildiririz.

Muzipo Kids Logo Muzipo Kids 14 Şubat 01:22

(Karakter kısıtlaması sebebiyle yanıt 4 parça halindedir. 3/4) Operasyon yöneticimizle yapmış olduğunuz ilk görüşmede öncelikle kayıt iptali istemiş olmanıza rağmen operasyon yöneticimiz size ve eşiniz beyefendiye grup ayrımları, sözleşme maddeleri ve süreçle ilgili detaylı bilgi vermiş akabinde de kayıt iptali dışında mevcut tüm hizmet şartları dahilinde sunabileceği çözüm yollarını sunmuş. Ancak yine yukarıda da bahsettiğimiz gibi siz, size sunulan tüm çözüm alternatiflerini gebelik sürecinizin başında olduğunuzu belirterek, çocuğumuzun etkinliklere "ebeveyn iştiraksiz" gruplarda katılmasını, ki eğitmenlerimizin bu yöndeki tüm aksi görüş ve kanaatlerine rağmen, şart koşarak geri çevirmiş ve kaydınızın iptal edilmesini yine talep etmişsiniz. Bu noktada Operasyon Yöneticimiz merkezimizle yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesine aykırı olmasına rağmen bu iptali, sizleri ve çocuğumuzu daha fazla yormamak adına onaylamış ve kaydınızı iptal ederek kalan hizmet sürenize denk gelen ödemenin iadesini sağlamıştır. Bununla birlikte, Operasyon Yöneticilerimizden Sayın Emre Günaydın' la yapmış olduğunuz görüşmelerden birisinde sizinle münakaşaya giren ebeveynimizi sözleşme gereği atmamızı bizden talep ettiğiniz görülmüştür. Operasyon yöneticimiz de siz ya da bir başkasının kurumumuza böylesi, başka bir ebeveynin ve haliyle çocuğunun ilişiğinin kesilmesi için, başvuru yapamayacağını; ancak bu konuyla da ayrıca ilgilenileceğini ve de yaşanan konuyla orantılı olarak bir karar verilerek uygulanacağını belirtmiştir. Bu süreçte sizinle münakaşaya giren ebeveynimizle ilgili olarak da, merkezimiz ile ilgili olarak da ayrı ayrı bir süreç işletmiş bulunmaktayız. Buna göre Operasyon Yöneticimiz diğer ebeveyn ve eğitmenlerimizden bilgi almış sonunda da söz konusu ebeveynimizi dinlemiştir.

Muzipo Kids Logo Muzipo Kids 14 Şubat 01:21

(Karakter kısıtlaması sebebiyle yanıt 4 parça halindedir. 2/4) Söz konusu olayın yaşandığı gün, o saat diliminde biri ebeveynli diğeri ebeveynsiz olan iki grupla hizmet verilmekteyken havanın soğukluğu gibi muhtelif sebepler yüzünden her iki gruptaki çocuk sayısı da o gün fiilen az olmuştur. 3 yaş altı oyun gruplarımızda sosyal öğrenmeyi hedefleyen etkinlik programlarımız sebebiyle eğitmenlerimiz bu iki gruptaki çocuklarımızı o gün için bir araya getirmiş ve etkinliklerin yine o gün için ebeveynli yapılmasına karar vermiş. Sizin de bildiğiniz gibi diğer ebeveynler bu karara uygun olarak etkinlik alanına girmişken gebelik sürecinizin başında olduğunuzu belirterek siz, etkinlik alanına girmeyi istememişsiniz. Yapmış olduğumuz inceleme ve görüşmeler neticesinde edindiğimiz ve de doğrulattığımız bilgilere göre, 28 aylık olan söz konusu çocuğumuz hareket alanında kenarda etkinlik sırasının kendisine gelmesini bekleyen başka bir çocuğumuzun üzerine koşarak ittirmiş ve yere düşürerek ağlamasına sebep olmuştur. Devamında atölye alanında geçiş/ başlangıç etkinliği olarak çocuklarımızın her birinin önüne konulan "lego" parçalarını etrafa savurmuştur. Eğitmenlerimizin çocuğumuzu etkinliklerde tutmak için gösterdiği tüm çaba ve ilgiye rağmen bu mümkün olmamış; diğer çocukların dikkatinin dağılması, eğitmenlerimizin ilgisinin grup üzerinden kayması ve diğer ebeveynlerin bu durumdan rahatsızlık duymaya başlaması gibi sebeplerle maalesef etkinlik kalitesi bozulmuş. Bu esnada eğitmenlerimiz çeşitli kereler sizi etkinlik alanına davet etmiş ancak siz, bu davetlere ya hiç iştirak etmemiş ya da kısa süreli olarak etkinlik alanında bulunup sonrasında alandan çıkarak bekleme kısmında bulunmuşsunuz. İlgili gün programlı etkinlikler bitiminde çocuklarımız ebeveynleriyle birlikte söz konusu merkezimize özgü bulunan "soft play" oyun alanına alınmış. Aralarında sizin çocuğunuzun da bulunduğu çocuklarımızdan bazıları trambolin üzerinde zıplarken, söz konusu çocuğumuz kendiliğinden yere düşen başka bir çocuğumuzun üzerine çıkarak oturmuş. Bu durumu gören ilgili çocuğumuzun annesi de o gün yaşananlara bir tepki olarak "ben çocuğumu buraya bunun için getirmiyorum." diyerek tepki göstermiş ve maalesef böylece iki ebeveynimiz arasında münakaşa yaşanmıştır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, Operasyon Yöneticimiz Sayın Emre Günaydın konuyla ilgili olarak hemen bilgilendirilmiş ve böylece Muzipo Kids Genel Merkezinin dikkati çekilmiştir.

Muzipo Kids Logo Muzipo Kids 14 Şubat 01:20

(Karakter kısıtlaması sebebiyle yanıt 4 parça halindedir. 1/4) Sayın ebeveynimiz geçtiğimiz hafta Muzipo Kids İzmir Üçyol merkezimizde bir başka ebeveyn ile aranızda yaşanmış olan münferit tatsız olay eğitmenimiz tarafından Operasyon Yöneticisi Sayın Emre Günaydın' a o anda iletilmiş ve konuyla hızla ilgilenilmiştir. Operasyon yöneticilerimizden Sayın Emre Günaydın sizinle ve eşiniz beyefendiyle telefonda toplamda 1 saate yakın görüşmüş ve bu görüşmelerde yine sizin talebiniz doğrultusunda geçiş yapabileceğiniz farklı grupların bilgisi de dahil olmak üzere muhtelif çözüm önerileri sunulmuştur. Ancak bu çözüm önerilerinin hepsinin sizin, 28 aylık olan çocuğumuzun ebeveynsiz grupta (ebeveyn iştiraksiz) olmasını istemeniz sebebiyle yine sizin tarafınızdan geri çevrilmiştir. Öncelikle açıklamak gerekir ki; çocuk gelişimi açısından değişken ve zorlu olan 2 yaş (24/ 36 ay) gruplarında çocuklar hazır bulunmuşluklarına göre "ebeveynli" veya "ebeveynsiz" olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu, gözleme dayalı olarak merkezlerimizin ailelerimizle aldığı ortak bir kararı olmakla birlikte, en büyük kıstas, oluşturulacak olan gruplardaki çocukların birbirine yakın hazır bulunmuşluğa sahip olmalarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, grup içerisinde çocuklarımızın nasıl hareket ettikleri, temel sosyal kurallara uygun davranışlar sergilemeye hazır olup olmadıklarıdır. Bu yaş grubundaki çocuklar için 30 ay kritik bir eşiktir de. İlgili yaş grubundaki çocuklar bir süre ebeveyn iştiraksiz grup içinde yer almış da olsa gelmedikleri bir, iki sefer oryantasyon süreçlerinde kayıplara yol açmış ve/ veya o gün o ana kadar yaşadığı bir olaydan olumsuz etkilenmiş ve sosyal uyum açısından hazır bulunmuşluğu yetersiz kalmış da olabilmektedir.

counter-icnSizin de benzer bir şikayetiniz varsa
  • Yorum yazabilmek için ya da .

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

İlginizi Çekebilecek Diğer Şikayetler