Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.

Kredi Kayıt Bürosu'na (KKB), Yeni Yasayla Çıkan Sicil Affını

Mesut
24 Mayıs 06:30
299

Mesut U*****, Bankacılık ve Sicil Affı Kanunu kapsamında 07.10.2022 tarihinde yürürlüğe giren ve aynı tarihli 5411 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca, karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 'Geçici Madde 3 - (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 01.10.2022'den önce olan ve nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişiler, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişiler ve kredi müşterilerinin, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi hükümleri uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Kredi Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 01.07.2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması durumunda, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.' Burada 'dikkate almaz' ifadesi, ne bir tavsiye ne de bankaların inisiyatifi ile bırakılmış bir kanun maddesidir. Kanunun ilgili maddesi kapsamında 'dikkate alınmayabilir' değil, kesin olarak 'dikkate alınmaz' demektedir. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) nezdindeki geçmiş yıla ait adıma olan takip kaydımın borcu ödenmiş olmasına rağmen temizlenmemiş olması nedeniyle, zor günlerde kredi ve kredi kartı kullanabilmek için sicil notumda iyileştirme yapılmasını talep ediyorum. Yasayı neden biz halk olarak mutlaka şikayet veya dilekçe yazarak işlemlerimizi yaptırmak zorunda kalıyoruz? Lütfen kaydımın silinmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için yardımcı olunmasını istiyorum. Arz ederim.

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

Şikayetle İlgili Yorumlar

Benzer Şikayetler

Kredi Kayıt Bürosuna

Hakan
15 Haziran 02:42
36

Kredi Kayıt Bürosuna

Murat
12 Haziran 09:28
297

KKB Kayıtları Güncellenmesi

Ahmet
12 Haziran 04:02
412

KKB Risk Raporu Ve Findeks

Selim
11 Haziran 23:00
375
1

Kredi Kayıt Bürosu Findeks Sebebi İle Bankalar Tarafından Sorun Yaşıyorum

Muhammetolgen
11 Haziran 18:24
125
Benzer Şikayet Yaz