İzmir Atakalp Hastanesi Hastalarından Fazla Ücretler Talep Ediyor!

Nurhan Kalender K. |

20-10'da hastaneye başvurup ücret bilgisi istedik. Özel sigortamızın %80 karşıladığını kalan 80 TL'yi bizim ödeyeceğimiz söylendi. Muayeneye girdiğimizde EKG Eko ve efor testi yapıldı. Muayene sonrası 80 TL ve ek tetkikleri sigorta karşılamadığı için 959 TL daha istendi. Bu bilgi verilmeden, tetkik yaptırıp sonra da 959 TL'lik borcunuz var demek tam bir haksız kazanç!

Şikayetçi olacağımızı söyleyince toplam 200 TL'lik ödeme ile işi kapattılar.

Bu arada sosyal güvencesi veya özel sigortası olmayan biri gibi hastaneyi telefonla aradığımda, verilen fiyat bilgisi şöyle: Muayene: 160 TL ek tetkikler istendiğinde toplam 500 TL. Bu durumda özel sigortalıdan 80+959=1039 TL nasıl istenir?

Etiketler :

Tahlil ve Tetkikler Personel Davranışı Fiyat ve Ücretlendirme