Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.

Garanti BBVA Mc Yıllık Kart Ücreti

Çağrı
20 Mayıs 12:15
651

Müşterisi olduğum Garanti Bankası, 10.05.2024 tarihinde sonu 6012 ile biten Garanti Miles&Smiles Platinum Kredi Kartım için 1.131 TL yıllık kart ücreti adı altında bilgim ve onayım olmadan kesinti yapmıştır. Ayrıca, daha önce bu bedelin kampanya vb. ile iadesi sağlanırken, şu an öyle bir uzlaşmaya da gidilmemekte; yıllık kart ücretine her sene onayımı almadan fahiş zamlar yapılmaktadır.

Yansıtılan 1.131 TL üyelik ücretinin, aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilerek tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde olduğu ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir. Ayrıca, bu konuda, Yargıtay 13. Hukuk Dairesince verilen ve 2011/4736 esas ve 2011/11579 sayılı son karara göre, söz konusu yıllık kart aidatının Borçlar Kanunu'nun 125. Maddesi ve Hukuk Genel Kurulu'nun 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiştir. Yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda; karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş kredi kartları üyelik sözleşmesinin 10. Maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. Maddesi gereğince, bu sözleşme; önceden hazırlanmış, standart bir sözleşmedir. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir. Sonuç olarak sözleşmenin 10. Maddesi Garanti BBVA tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur. Aynı sözleşmenin 10/son maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. Maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır. Bu nedenle alınmak istenen üyelik ücretinin haksız olduğuna ve tarafımdan ihtiraz kaydıyla ödenen bedelin bir sonraki hesap ekstresinden mahsubuna iadesi yapılmasını istiyorum. Aksi takdirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

Şikayetle İlgili Yorumlar

Garanti BBVA Kredi Kartı Şikayetleri

Garanti Bankası Yıllık Kart Ücreti

Umit
24 Haziran 18:57
2

Garanti Bankası Kart Aidat Ücreti

Seda
24 Haziran 14:50
-
Garanti Bankası Kart Aidat Ücreti
Garanti Bankası Kart Aidat Ücreti

Garanti BBVA Kredi Kartı Aidatını İade Etmiyor.

Ramazan
24 Haziran 12:57
-

Garanti Bankası Kart Aidatı Ücret İadesi

Dilber
23 Haziran 16:39
185
Garanti Bankası Kart Aidatı Ücret İadesi

Garanti BBVA Garanti Kredi Kart Aidat Ücreti

Oğuz
19 Haziran 19:36
456
Tüm Garanti BBVA Kredi Kartı Şikayetlerini Gör
Benzer Şikayet Yaz