29 Mayıs
#12043507

Başkent Doğalgaz'ın Bitmeyen Usulsüzlükleri!

1-Ankara’da 90’lı yıllarda mekanik sayaç (faturalı sayaç) kullanılıyordu. EGO’nun 1996 yılında aldığı kararla mekanik sayaçtan kartlı yani ön ödemeli sayaca zorunlu geçiş dönemi başlatıldı. EGO sayacın bedelini 300 dolar belirledi. Kullanıcılardan 300 doların ‘servis hattı bedeli’ için alındığı söylense de ödenen bu dolarların güvence bedeli olması gerektiği herkes tarafından bilinmektedir. Ankara halkı ise ödediği 300 doların güvence bedeli olmadığını (!) yıllar sonra kartlı sayacını sökmeye gelen Başkent Doğalgaz yetkililerinden öğrendi.


Evet, bu kez de mekanik sayaca geçiş var. Ankara halkı şimdi de Başkent Doğalgaz’in aldığı kararla kartlı sayaçtan, mekanik sayaca geçişe zorlanıyor. Tabi bu uygulama 300 doların üzerine çizgi çekilerek, yok sayılarak yapılıyor. Yeniden güvence bedeli karşılığında mekanik sayaca geçiliyor. Yeni abone olacak kullanıcılara ise mekanik sayaç veriliyor.


2-Yeni abone olan veya proje yenilemesi yaptıran kullanıcıların doğalgaz kullanabilmeleri için Başkent Doğalgaz kontrol ekibi yönlendiriyor. Kontrol ekibi ev sahibini evde bulamaması ya da hayati önem arz etmeyen, proje-tesisat uyumsuzluğu, tesisat imal uygunluk gibi eksikler nedeniyle gazı kullanıma açmaması durumunda sayaca mühür takıyor. Mühürlü de olsa kış aylarında olduğumuz için kullanıcı mecburen gaz tüketim vanasını açarak Başkent Doğalgaz yetkilisi gelene kadar gaz kullanmaya devam ediyor. Başkent Doğalgaz ise yeni döneme ait faturaya, kullanıcının o aralıkta kullandığı m3 bedelini ve ortalama 70 TL civarında olan ‘usulsüz kullanım cezası’nı keserek yansıtıyor. Yaklaşık 1 milyon insanın Başkent Doğalgaz’a abone olduğunu ve günde ortalama 400 kullanıcıya gaz kontrolüne gidildiğini düşünürsek buradan büyük bir rantın döndüğü görülecektir.


3-Kartlı ve mekanik doğalgaz sayaçlarının ortalama kullanım ömrü 20 yıldır. Ömrünü dolduran sayacı gaz dağıtım şirketinin sökmesi ve yerine aynı tip yeni sayacı parasız takması gerekiyor. Ancak bu şekilde işlemesi gereken değişim sürecini Başkent Doğalgaz bu şekilde yapmıyor. Birçok sayaç kullanım ömrü dolmadan sökülüyor ve kullanıcının fikri dahi alınmadan 542,09 TL güvence bedeli (!) karşılığında mekanik sayaçla değişime zorlanıyor. Böylelikle iki türlü hak elde ediyor. Birincisi zamanında EGO’ya 300 dolar ödenerek alınan sayaçların geri ödemesinin yapılmaması ve ikincisi ise kartlı sayaç kullanmak isteyen kullanıcıların faturalı sayaç kullanımına zorlanması. Sonuç olarak da kullanıcının geçmişte ödediği 300 dolar çöpe gitmiş oluyor.

Kemal Kemal 4.765 Okunma
Yorum Yap

Cevaplar

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi30 Mayıs

    Değerli Müşterimiz, Söz konusu talebinize ilişkin , 10657891 tesisat numaralı abonelikte bağlı bulunan sayaç kullanım ömrünü doldurduğundan değişimi ile alakalı 23/05/2019 tarihinde adrese bildirim bırakılmış tır. “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar “ 29 Aralık 2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Usul ve Esasların “Sayaçların değişimi” başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında , dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi olmaksızın ,teknik arıza sebebiyle kullanılamaz durumda olan sayaçlar için 14 (on dört )yılını doldurmuş olmak , diğer hallerde ise 20 (yirmi )yılını doldurmuş olmak kaydıyla, sayaçların değiştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Elektronik sayaçtan mekanik sayaca geçildiğinde alınan bedel güvence bedelidir. Güvence Bedeli; Madde 39 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-06/08/2004-25545) Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. (Değişik fıkra:RG-27/5/2016-29724) Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. Elektronik sayaca abonelik yapıldığında tahsil edilen bedel sayaç bedeli olmayıp mevzuat gereği geri ödenmemek üzere alınan abone bağlantı bedelidir. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi29 Mayıs

    Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Ziyaretçi Yorumları