Başkent Doğalgaz ile ilgili

Şikayetin Durumu

  •   Yayında
  •   Cevaplandı
  •   Çözüldü

Başkent Doğalgaz Sebepsiz Yere Mühür

1.352görüntüleme
Memet
Memet 30 Kasım 2020 18:52

Kartlı sayaç dan faturalıya geçtim ve Bir gün öncesinden SMS ile şu saatte tesisat kontrolü için geleceğiz deyip. Evde beklememe rağmen kapi zili de çalınmayıp telefondan aranmayıp sessizce vanaya mühürü vurup gitmişler. Ben kendim pozitif hastayım karantinadayım her gün evdeyim. Allah rızası için söyleyin niye böyle usulsüzlükler yapıp insanları mağdur ediyorsunuz?

Memet
Memet30 Kasım 2020 18:54

Karantinada olduğuma dair belge rapor.

Başkent Doğalgaz Logo
Başkent Doğalgaz02 Aralık 2020 12:27

Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Başkent Doğalgaz Logo
Başkent Doğalgaz04 Aralık 2020 18:30

Değerli Abonemiz; 10546822 tüketim noktasına ait 27/11/2020 tarihinde 100004493089 sözleşme numaralı abonelik işlemleriniz adınıza yapılmıştır. Sonraki aboneliklerde, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 38 inci maddesi ‘‘İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol edilmesinden sonra yapılır.’’ hükmü gereğince, doğal gaz kullanım sözleşmesi imzalanmasından sonra tesisat kontrolü yapılmaktadır. 19990000010796 formül numaralı projeniz sadece pişirme amaçlı ocak kullanılmak üzere onaylı olduğu tespit edilmiştir. 28/11/2020 tarihinde adresinde sayaç değişimi yapılmıştır. 30/11/2020 tarihinde adresinizde yapılması planlanan tesisat kontrolü adreste bulunulmaması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve doğal gaz arzınız durdurulmuştur. 01/12/2020 tarihinde adresinizde yapılan tesisat kontrolü KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ OLMALI, DUMAN KANALI RIJIT 316L ÇELIK OLMALI, KÜRESEL VANA VE ESNEK FLEKS OLMALI, DIKEY BACA ÇELIK 316L OLMALI, PROJE VE TESISAT BIRBIRINDEN FARKLI OLMAMALI, CIHAZ BAKIM RAPORLARI GÜNCEL OLMALI, BACA TEMIZLIK RAPORU GÜNCEL OLMALI, BACA RAPORU OLMALI, CİHAZ BAĞLANTISI ESNEK FLEKS OLMALI ret sebepleriyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve süre verilmiştir. TSE 7363 Doğal Gaz - Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları 8 inci maddesinde " Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarımlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Bacalı cihazlar, sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS EN 1856–1, TS EN 1856–2, TS EN 1447+A1, TS EN 13063-1+A1, TS EN 13063-2+A1 veya TS EN 14471+A1) uygunluk belgesine sahip malzemeden imal edilmelidir." hükmü bulunmaktadır. Ayrıca; Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 6 ncı maddesinde "Proje ve yapım uygunluk kontrolü ile işletmeye alma işlemleri ise, bedeli müşteriye ait olmak üzere, ulusal iletim şebekesi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda iletim şirketi tarafından, dağıtım şirketi vasıtasıyla doğal gaz alınması durumunda ise, dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Yapılan kontrol sonucunda, iç tesisatın uygunluğunun onaylanmaması halinde; iletim veya dağıtım şirketi doğal gaz verilmesini reddedebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, iletim veya dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür." gereğince işlemler; mevzuat hükümleri, standartlar (TS 7363), teknik şartname ve talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

Memet
Memet05 Aralık 2020 16:17

Başkent Doğalgaz logobaşkent Doğalgaz 03 Ocak 2017 12:16 Sayın Abonemiz, Söz konusu talebiniz ile ilgili olarak 10903278 tüketim noktasına ait hermetik cihaz geçişi zorunluluğu bulunmamaktadır. Arşiv ve kayıtlarımızda yapılan araştırmalarda 20030000068984 formül numaralı iç tesisat projesinde sadece pişirme amaçlı ocak cihazının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, kadar Doğal Gaz Teknik Tadilat Projesi verilmesi gerekmektedir. TSE 7363 standardı Madde 8.2.2. De ‘’Bacalı cihaz, cihazların monte edilecekleri yerler için genel kurallarda, ‘’Cihazların bulunduğu mahallerde atmosfere açılan ve serbest en kesit alanı 150 cm2 olan havalandırma menfezi olmalıdır.’’ denilmektedir ve Madde 10.2. De ‘’Adi bacalara ve ortak bacalara Doğal Gaz cihazları bağlanamaz’’ denilmektedir ve Madde 11.3. De ‘’Doğalgaz yakıcı cihazların periyodik bakımında, Doğal Gaz kullanıcısı; fonksiyonel ve ekonomik sebeplerden dolayı gaz yakma tesisini senede en az bir defa yapımcı firmanın yetkili elemanlarına veya bu konuda uzman kişilere muayene ve bakımı yaptırmakla yükümlüdür. Baca çekişinin bozulması durumunda gaz yakıtlı cihazların emniyetli kapanmasını sağlayacak yanma ürünleri emniyet tertibatı (baca sensörü) cihaz üzerinde bulunmaktadır. Baca sensörünün ts en 297, ts 615 en 26, ts en 613 standardına uygun olarak emniyetli kapamayı sağlaması gerekmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi ve cihazların daha verimli çalışabilmesi için, cihazların onarım ve periyodik bakımlarının yetkili servisler tarafından yapılması gerekir.’’ denilmektedir ve TSE 7363 standardı Madde 10.3. De ‘‘Bacalı cihazlar, sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (ts en 1856–1, ts en 1856–2, ts en 1447, ts en 13063-1, ts en 13063-2 veya ts en 14471) uygunluk belgesine sahip malzemeden imal edilmelidir.’’ denilmektedir. Bu şartlarda olması durumunda bacalı cihazınızı kullanabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. Başkent Doğalgaz

0 Yorum

Yorum yazabilmek için ya da .
profile-icon

Benzer Şikayetler