04 Temmuz
#12218816

Başkent Doğalgaz Kesinti Yaptı

Ben %55 engelliyim. Kendi evimde yalnız yaşıyorum. Başkent Doğalgaz'ın 001083*** tesisat numaralı abonesiyim. Tesisat kontrolü diye gelip havadan sudan bahaneler belirtilerek bacalı kombinin yerine Hermetikli kombi yaptırmalısınız diye doğalgaz kestiler. Hermetikli kombi 3500 TL imkanım yok 2 gündür mağdurum ocak ve sıcak suyu kullanamıyorum. Mağduriyetimizin acil giderilmesini gazımın açılması istiyorum.

Veysel Veysel 940 Okunma
Yorum Yap

Cevaplar

  • Veysel29 Temmuz

    Ben bu bacalı komiyi 2004 Ten beri kullanıyorum. Bu zaman kadar atık gazı atıyor. Hiçbir sorun olmadı ve binadaki çoğu kişi aynı bacaya bağlı bacalı kombi kullanıyor. Hatta mahallede birçok kişi binanın aynı bacasına bağlı bacalı kombi kullanıyor. Herkese aynı işlemi yapın sadece bir kişiye farklı işlem yapmanız dopru değil Ankara geneli herkese ne yapılıoyrsa bana da aynısı yapısın. Diğerlerinin kullanımına izin verip benim kullanımına izin vermemiz. Eşitlik adaletsizlik ve haksızılıktır. Benim hermetikli kombi yaptımam bana ekstre en az 5000-6000 TL mal olacak. Benim bunu ödemem şansım yok. Benin düzeltilmesini ve gazımın açılmasını istiyorum

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi09 Temmuz

    Değerli Müşterimiz, Söz konusu talebinize ilişkin, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4 üncü maddesinde " İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı," hükmü gereği ve ayrıca, anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinde " İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir." hükmü bulunmaktadır. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 4 üncü maddesi 4 üncü fıkrası (g) bendinde " Dağıtım Şirketlerinin Yükümlülükleri " alt başlığının 4 üncü bendinde yer alan " Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dâhil tüketicileri doğal gaz kullanmak için yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir. " hükmü ve 17/04/2013 tarihli 4364 sayılı " Mevcut iç tesisatların kontrol işlemleri hakkında " EPDK Kurul Kararı gereğince periyodik kontroller yapılmaktadır. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 6 ncı maddesinde " Dağıtım şirketi, sorumluluk bölgesi içinde yaptığı veya yaptırdığı kontrol sonucunda, iç tesisatı uygun bulmaması halinde; doğal gaz verilmesini reddedebileceği gibi, mevcut iç tesisat için vermekte olduğu doğal gazı da kesebilir. Müşteri, iç tesisatını uygun hale getirip tekrar başvurduğu takdirde, yapılacak kontrol neticesinde iç tesisatın uygun olduğunun tespiti durumunda, dağıtım şirketi doğal gaz vermekle yükümlüdür. " gereğince kontrol işlemleri; mevzuat hükümleri, standartlar (TS 7363), teknik şartname ve talimatlar çerçevesinde yapılmaktadır. 10830724 tüketim noktasına ait 23/11/2019 tarihinde adresinizde yapılması planlanan tesisat kontrolü adreste bulunulmaması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve süre verilmiştir. 04/04/2019 tarihinde adresinizde yapılması planlanan tesisat kontrolü adreste bulunulmaması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve süre verilmiştir. 28/05/2019 tarihinde adresinizde yapılması planlanan tesisat kontrolü adreste bulunulmaması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve süre verilmiştir. 02/07/2019 tarihinde söz konusu adresinizde yapılması planlanan tesisat kontrolü adreste bulunulmaması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve doğal gaz arızınız durdurulmuştur. 04/07/2019 tarihinde söz adresinizde yapılan tesisat kontrolü ATIK GAZ SIZDIRMAZLIK TESTI OLUMSUZ,BACA TEMIZLIK RAPORU GÜNCEL OLMALI,CIHAZ BAKIM RAPORLARI GÜNCEL OLMALIDIKEY BACA ÇELIK 316L OLMALIDUMAN KANALI RIJIT 316L ÇELIK OLMALIKARBONMONOKSIT DEDEKTÖRÜ OLMALI,KÜRESEL VANA VE ESNEK FLEKS OLMALI,CIHAZ BAĞLANTISI ESNEK FLEKS OLMALI,PROJE VE TESISAT BIRBIRINDEN FARKLI OLMAMALI ret sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmış ve doğal gaz arzınız durdurulmuştur. 08/07/2019 tarihinde söz konusu adresinizde tekrar kontrol sağlanacaktır. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5 inci maddesinde "İç tesisatın tasarımı, yapımı, yerleştirilmesi, kontrolü, işletmeye alınması ve işletilmesi ile ilgili olarak TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde; değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur. İç tesisatta, standart belgesine sahip olmayan malzeme kullanılamaz. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçak veya kazalarına karşı alınacak önlemler hususunda da anılan standartlar geçerlidir." hükmü bulunmaktadır TS 7363 Doğalgaz – Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları Standardı 8 inci maddesinde " Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarımlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Bacalı cihazlar, sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS EN 1856–1, TS EN 1856–2, TS EN 1447+A1, TS EN 13063-1+A1, TS EN 13063-2+A1 veya TS EN 14471+A1) uygunluk belgesine sahip malzemeden imal edilmelidir." hükmü bulunmaktadır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi05 Temmuz

    Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Ziyaretçi Yorumları

Benzer Şikayetler