11 Ekim
#12768928

Başkent Doğalgaz Haksız Yere Değiştirilen Doğalgaz Sayacı

Başkent Doğalgaz Dağıtım a. Ş'nin 18/09/2003 tarihinden beri abonesiyim. İlk abone numaram a01722***’ dir. 18/09/2003 tarihinde 300 dolar ödeyerek abone oldum. (Ek-1) Ön ödemeli elektronik kartlı sayacım bozulduğu için 06/10/2009 tarihinde Başkent Doğalgaz Dağıtım a. ş ile abonelik sözleşmesi yaparak ve 118 dolar ödeyerek yeniden abone oldum. (Ek-2) 08/10/2009 tarihinde kartlı sayacım yeni sayaçla değiştirilerek aboneliğim yenilendi. (Ek-3) İkinci abone numaram A017222**** (10000074*****) ’ dir.


Doğalgaz sayacımın pili bittiği için ilgili kuruluşa şifahi olarak pilin değiştirilmesi için 02/10/2019 tarihinde müracaat ettim. Mevcut aboneleri olmama rağmen mekanik sayaç bağlamak için yeniden sözleşme yapılması gerektiğini belirttiler. Doğalgaz sayacının pilini değiştirmedikleri için mecburen kanuni haklarımın saklı kaldığını belirterek sözleşmeyi 07/10/2019 tarihinde imzalamak zorunda bırakıldım. (Ek-4) Doğalgaz sayacı değişim işlemi ise 09/10/2019 tarihinde gerçekleşti. (Ek-5) Ayrıca Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmenliğinin 39 uncu maddesinde “Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir.


Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. ” hükmüne rağmen ön ödemeli sayacım zorlama ile iptal edildi ve mekanik sayaç bağlanarak tarafımdan 542,09 TL güvence parası alındı. (Ek-6) Son abone numaram 100004061799’ dır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ’nun Doğalgaz Dağıtım Şirketleri tarafından 20 yılını dolduran sayaçların, müşterinin talebi olmaksızın yenileri ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olduğu, “14 yılını doldurmuş sayaçlar da ‘tamir edilemez ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda müşteri talebi aranmaksızın yenileri ile değiştirilebileceği açıklamasına rağmen ekte sunduğum belgelerden de (Ek-3) anlaşılacağı üzere henüz 14 yılı bile dolmamış ön ödemeli cihazım zorlama ile değiştirilmiştir.
Mağduriyetimin giderilerek haksız yere alınan 542.09 TL'nin iadesini ve faturalı doğalgaz sayacın iptal edilerek ön ödemeli doğalgaz sayacın yeniden takılmasını arz ederim.

Cuma Cuma 4.473 Okunma
Yorum Yap

Cevaplar

  • Cuma18 Ekim

    Sayın Başkent Doğalgaz Temsilcisi, ben diyorum ki benim cihazım takılalı 14 yıl bile olmamışken (İlk başvurum Ek-3 bakabilirsiniz) (08/10/2009 tarihinde sıfır cihaz takıldı) siz neye dayanarak değiştiriyorsunuz?

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi16 Ekim

    Sayın Cuma O., 14 yılını tamamlamış arızalı ve her halükarda 20 yılını tamamlamış eski ön ödemeli elektronik sayaçların, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların "Sayaçların değişimi" başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi olmaksızın; teknik arıza sebebiyle kullanılamaz durumda olan sayaçlar için 14 (on dört) yılını doldurmuş olmak, (...) kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir (...)." hükmüne uygun olarak değişimi sağlanmaktadır Aboneliğe ilişkin alınan güvence bedeli, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde yer alan "Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir." hükmü gereği ve 06/12/2018 tarih ve 8229 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda tahsil edilmekte olup, doğal gaz aboneliği sona erdirildiği takdirde TÜFE ile güncellenerek abonelerimize iade edilmektedir. Elektronik sayaç aboneliği yapıldığında USD üzerinden ödenen para abone bağlantı bedeli olarak geri ödenmemek üzere alınan bedeldir. Karar ile alakalı İdare Encümeni Kararı EKLER kısmında sunulmuştur. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi11 Ekim

    Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Ziyaretçi Yorumları