11 Ağustos 2018
Yorum Yap
#10774801

Başkent Doğalgaz Gaz Alımına Nasıl Kapatabilir

Aradan 5 ay geçti. Bugün kiosk 'dan gaz alayım dedim. Aşağıdaki ekran çıktı karşıma. Ya direkt olarak "gaz satışınız durdurulmuştur" diyememişler. Kapılara bıraktıkları matbaadan çıkan tek nüsha ne abone no. Ne adı ne imza karşılığı olan kağıt bırakmayı tebligat sayıyorlar ki hiç alakası yok. (7201 sayılı kanun). Ofisine gittiğimde kartıma gaz yükleme işlemi kapatılmış, abone olmam (Mekanik sayaç) gerekiyormuş. Ön ödemeli sayaca olurum tabii dedim. Faturasayaç varmış sadece. 5 aydır ön ödemeli sayaç temin edememiş koca şirket. Ya da etmek istemiyor. Çünkü etse 431 TL'yi yıllarca kullanamayacak. Elektromed ve Elsel markalarından sayaç temin edebilirsiniz. Gaz satışını nasıl durdura bilirsiniz? Abone sözleşmesinde böyle bir şey yok. Bunu açık ve net bir şekilde söyleyemiyor. Belge hiç veremiyorsunuz. Mahkemede delil olmasın diye. Kartımın gaz alımına açılmasına ve kartlı doğalgaz temini yapılarak sayacın değiştirilmesini talep ediyorum.

Mucahit Mucahit 947 Okunma

Cevaplar

 • Mucahit06 Eylül 2018

  Copy Paste cevaplarınızdan sıkıldım. Ne berbat bir firmasınız. Keşke alternatifiniz olsa.

 • Mucahit15 Ağustos 2018

  Sayacım değişmesin demiyorum. Önödemeliyle değişsin. Ve bu yapılana kadar gaz satışına açın. Bu istediklerim hakkında bir şey yazmıyorsunuz. Başka bir yerden temin söz konusu olmadığı için mekanik sayaç + 431 TL dayatmasından vaz geçin.

 • Başkent Doğalgaz Temsilcisi15 Ağustos 2018

  Sayın Abonemiz; Söz konusu talebinize ilişkin 20 yılını tamamlamış ön ödemeli elektronik sayaçların, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların “Sayaçların değişimi” başlıklı 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ Dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi olmaksızın; (…) 20 (yirmi) yılını doldurmuş olmak kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir (…).” hükmüne uygun olarak mekanik sayaçlarla değişimi sağlanmaktadır. Elektronik cihazların sorunsuz bir şekilde kullanımı bakımından 20 yıllık süre, oldukça uzun bir zaman aralığıdır. Uzun süre kullanılan ön ödemeli elektronik sayaçlar sık sık arıza yapmakta ve memnuniyetsizliğe yol açmaktadır ya da ölçüm hassasiyetini kaybettikleri için hatalı tahakkuklara sebebiyet verebilmektedir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine göre 10 yıllık kullanım süresi sonunda söz konusu sayaçlara teknik destek sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Şirketimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışından ön ödemeli elektronik sayaç temin etme noktasında birçok girişimlerde bulunmuştur. Ancak numune sayaçlar üzerinde yapılan testler sonucunda kalite onayından geçemedikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak dünya ölçeğinde yaygın üretimi bulunan kaliteli, güvenilir sayaç temini mümkün olmamıştır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

 • Mucahit14 Ağustos 2018

  Bu kaçıncı şikayet açık ve net bir şey yazın. Ön ödemli sayacımı ön ödemeli sayaçla değiştirilmesini (ilgi yönetmelik11,3 md. (...) ön ödemeli sayaç, mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir (…) denmekte.) illa mekanik sayaçla değiştirilecek denmiyor. Bu işlem yapılana kadar gaz alımına açılmasını istiyorum. Kapıya bıraktığınız kağıtlar tebligat (bknz 7201 sayılı kanun) değildir.

 • Mucahit14 Ağustos 2018

  Bilmediğim bir şey söyleyin. Ön ödemeli sayacımı önödemeli sayaçla değiştirin. Ve bunu yapana kadar gaz alımına açın.

 • Başkent Doğalgaz Temsilcisi13 Ağustos 2018

  Sayın Abonemiz; Söz konusu talebinize ilişkin, Yayla Mah. Ayla Bağcı Cad. 46/ 10 KEÇİÖREN adresinde bağlı bulunan 97104162 seri numaralı sayaç 20 yıllık kullanımını doldurduğundan değişimi gerekmektedir. 16/02/2018 tarihinde adresinize sayaç değişimi ile alakalı bildirim bırakılmıştır. Elektronik cihazların sorunsuz bir şekilde kullanımı bakımından 20 yıllık süre, oldukça uzun bir zaman aralığıdır. Uzun süre kullanılan ön ödemeli elektronik sayaçlar sık sık arıza yapmakta ve memnuniyetsizliğe yol açmaktadır ya da ölçüm hassasiyetini kaybettikleri için hatalı tahakkuklara sebebiyet verebilmektedir. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine göre 10 yıllık kullanım süresi sonunda söz konusu sayaçlara teknik destek sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar “ 29 Aralık 2016 tarih ve 29933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu Usul ve Esasların “Sayaçların değişimi” başlıklı 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında , dağıtım şirketi tarafından müşteri talebi olmaksızın ,teknik arıza sebebiyle kullanılamaz durumda olan sayaçlar için 14 (on dört )yılını doldurmuş olmak , diğer hallerde ise 20 (yirmi )yılını doldurmuş olmak kaydıyla, sayaçların değiştirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Elektronik sayaçtan Mekanik sayaca abonelik yapıldığında güvence bedeli alınacak Güvence Bedeli Madde 39 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-06/08/2004-25545) Dağıtım şirketi, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alabilir. Ancak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz. Güvence bedeli, doğal gazı fiilen kullanmak üzere sözleşme yapan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınır. Güvence bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir. (Değişik fıkra:RG-27/5/2016-29724) Abonelik sözleşmesi sona eren veya müşterinin muvafakati ile mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilen abonenin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, tüm borçların ödenmiş olması ve nakit olarak alınan güvence bedellerinin ise ilgili mevzuat çerçevesinde güncelleştirilmesi kaydıyla, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde aboneye veya onun yetkili temsilcisine iade edilir. 2018 yılı müşteri hizmetleri tarife yönetmeliğine göre kombi +ocak depozito bedeli : 431,05 Kr. Şofben + ocak depozito bedeli : 63 TL. Ocak depozito bedeli : 21 TL. ‘dir. Kombi +ocak kullanımı yapılan tesisatta sayaç sökülmemiş ise depozito bedelini bir (1) peşin üç (3) taksit yaptırarak ödenebilir. Değişen sayacın kalibrasyon ölçüm sonucuna istinaden borç/alacak durumuna göre gaz aktarımı olması halinde m3 üzerinden dönem faturanızdan düşümü yapılacak ve faturanızda belirtilecektir. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla BAŞKENTGAZ

 • Başkent Doğalgaz Temsilcisi13 Ağustos 2018

  Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Ziyaretçi Yorumları

Benzer Şikayetler