15 Şubat
Yorum Yap
#11591944

Başkent Doğalgaz Bacalı Kombi Problemi!

Başkent Doğalgaz'ın yetki verdiği bir firma tarafından kombi tesisatım kontrol edildi. Kontrol neticesinde, alüminyum olan baca bağlantısının çelik boru ile değiştirilmesi, baca temizlik raporu, spiral sarı bağlantı borusu, güncel kombi bakım tutanağı istendi. Çelik baca olduğu halde İtfaiyeden baca temizliğini yaptırdım. Zor esneyen çelik boru yaptırdım. Spiral sarı boru yaptırdım. Kombi bakımını yaptırdım. Ekip tekrar geldiğinde, "çelik boru bu şekilde olmaz, başka türlü olacak" dedi. Ölçüm yaptı gaz kaçağı bulamadı. Bu defa çelik baca olduğu halde ve itfaiye tutanağında da yazdığı halde, daha önceki tutanakta yer almayan baca raporunu da eksiklere ekledi. Benim sistemim sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Baca raporu 1.500 +KDV deniyor. Bu şekilde vatandaş bunaltılıp, işler yokuşa sürülüp, hermetik kombi taktırmamız için psikolojik baskı yapılıyor. Benim sistemim güvenli olduğu ve gaz kaçağı da tespit edilemediği halde bu şekilde, güvenlik gerekçe gösterilerek kombi değişimine ve gerekmediği halde 4000-5000 TL masraf yapmaya zorlanmam kabul edilemez bir tutumdur.

Adem Adem 1.975 Okunma Yorum Yap

Cevaplar

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi28 Şubat

    Değerli Müşterimiz, Söz konusu talebinize ilişkin Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4 üncü maddesinde " İç tesisat: Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu veya servis kutusu çıkışından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve teçhizatı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırma sistemleri gibi tesisatı," hükmü gereği ve ayrıca, anılan yönetmeliğin 6 ncı maddesinde " İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim şirketinin sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir." hükmü bulunmaktadır. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 4 üncü maddesi 4 üncü fıkrası (g) bendinde " Dağıtım Şirketlerinin Yükümlülükleri " alt başlığının 4 üncü bendinde yer alan " Dağıtım şirketleri, konut, ticarethane ve sanayi dâhil tüketicileri doğal gaz kullanmak için yaptırdıkları veya mevcut olan iç tesisatı kendi teknik personeline veya kendi adına çalışan denetim şirketlerine kontrol ettirebilir. " hükmü ve 17/04/2013 tarihli 4364 sayılı " Mevcut iç tesisatların kontrol işlemleri hakkında " EPDK Kurul Kararı gereğince periyodik kontroller yapılmaktadır. 11370664 tüketim noktasına ait 16/01/2019 tarihinde adresinizde yapılan tesisat kontrolü DIKEY BACA ÇELIK 316L OLMALI,BACA TEMIZLIK RAPORU GÜNCEL OLMALI,CIHAZ BAĞLANTISI ESNEK FLEKS OLMALI,KARBONMONOKSIT DEDEKTÖRÜ OLMALI,CIHAZ BAKIM RAPORLARI GÜNCEL OLMALI ret sebebiyle olumsuz olarak sonuçlanmıştır. 01/02/2019 tarihinde adresinizde yapılan tesisat kontrolü eksiklikler devam ettiğinden olumsuz olarak sonuçlanmış ve süre verilmiştir. TSE 7363 Doğal Gaz - Bina İç Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Kuralları 8 inci maddesinde " Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarımlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara doğalgaz cihazları bağlanmaz. Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Bacalı cihazlar, sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara (TS EN 18561, TS EN 18562, TS EN 1447+A1, TS EN 13063-1+A1, TS EN 13063-2+A1 veya TS EN 14471+A1) uygunluk belgesine sahip malzemeden imal edilmelidir." ve aynı standardın Cihaz baca kanalları ve bağlandıkları bacalar başlıklı 8.3.1 maddesinde "Kullanılacak malzeme, ilgili malzeme standartlarına göre belirlenmiş sınıflandırmalara göre doğal gazla çalışma koşullarına uygun olacak şekilde seçilmelidir. Paslanmaz çelik uygulamalarda asgari AISI 316L kalitede çelik kullanılmalıdır " ve "Bacalı cihazlar ile birlikte TS EN 50291-1’e uygun karbonmonoksit algılama cihazları kullanılmalıdır." hükmü bulunmaktadır.Bu şartların sağlanması durumunda bacalı cihazınızı kullanabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

  • Başkent Doğalgaz Temsilcisi18 Şubat

    Sayın Abonemiz; Talebiniz bizlere ulaşmıştır.Konu ile ilgili inceleme yapılıp tarafınıza dönüş sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla. BAŞKENTGAZ

Ziyaretçi Yorumları

Benzer Şikayetler