Ayedaş Hatalı Hesaplanan İlk Fatura İtirazının Kabul Edilmemesi!

Önder G. |

İlgili tesisatı 18.05.2015'de üzerime aldım. 20.06.2015 okunma tarihli k283138 no.lu fatura bedeli 343,60 TL'dir (815kWh). Endeksler şu şekildedir; t1:3860-3516=341; t2:3099-2828=271; t3:4726-4524=202. Değerlere bakıldığında en yüksek tüketimin 341kWh ile evin boş olduğu zaman diliminde (06:00-17:00) olduğu görülmektedir.

27.06.2015 tarihinde sayaç üzerinden okuduğum değerler ise şu şekildedir; t1:3868; t2:3108; t3:4738. Haftalık bazda tüketim değerleri, t1=8; t2=9; T3=12kWh ki aylık ortalama değer yaklaşık 120kWh' e denk gelecekken bir önceki ay 815kwh gelmesi ve en yüksek tüketimin ev boşken olması ilk endekslerin hatalı olduğunu gösterir. Buna rağmen itiraz kabul görmedi.

Etiketler :

Fatura ve Ödemeler Elektrik Sayacı

Şikayeti Takip Edenler