04 Nisan 2013 #1725496

Axa Sigorta Hasar Onarımı Yaptırmıyor!

25.03.2013 tarihinde meydana gelen hasarda, mağdur araç resmi plakalı olduğu için Polis Zaptı tutulmuştur. 29.03.2013'de açılan 7161159 numaralı hasar dosyasına atanan eksper aynı gün aracı görmeye geldi.Sigortalı aracın resimleri olmadan bu dosyaya onay veremeyeceğini söyledi, evrakları aldı ve gitti.


Resmi kurumun talebi üzerine aracın onarımını tamamlayarak çıkışını yaptık.Fatura ve ödeme işlemleri için eksperden devamlı bilgi almaya çalışıyoruz.Ancak sigortalı araca ulaşamadıklarını, Axa Sigortanın sigortalı araç resimleri olmadan dosyayı kapatmamıza izin vermeyeceğini söylüyorlar.Durumu müdürlüğe bildirdim.Bu uygulamanın kanuni dayanağı yok.

Yavuz 511 Okunma

Cevaplar

 • Yavuz03 Eylül 2013

  Diğer sigorta şirketlerine nazaran müşteri memnuniyetine daha ödenme verdiklerini düşünüyorum

 • Yavuz18 Nisan 2013

  Merhaba, AXA Sigorta şirketi, dosyamızla ilgili ödeme günü verdi. Bir çok sahte kaza düzenlendiği herkes tarafından biliniyor. Sigorta şirketlerinin ve eksperlerin kazaları ayrıntılı incelemesini anlayabiliyorum. Ancak bu durum gerçekten kaza yapan mağdurları, araçlarını bekleterek daha da mağdur hale getirmemeye özen gösterilmelidir. Bizim ilgilendiğimiz araçların tamamı ticari ve bir günün hesabını yapan müşteriler. Ayrıca, devletimizin görevlendirdiği polisin zabıt tutarak tespit yaptığı dosyaları daha ciddiye almalı ve daha hızlı onay verilmeli diye düşünüyorum. Teşekkürler.

 • Axa Sigorta Temsilcisi08 Nisan 2013

  Siteniz aracılığı ile ulaşan Sn. O. şikayetinin içeriğinde 7161159 numaralı hasar dosyasına ilişkin talep edilen evraklara itiraz yer almaktadır. Başvuru üzerine yapılan inceleme, Şirketimize ulaşan ihbar neticesinde 29.03.2013 tarihinde hasar dosyasının açıldığı, aynı tarih itibariyle eksper görevlendirildiği, kaza yerinde çekilmiş herhangi bir fotoğraf olmaması ve sigortalıya ulaşılamaması sebebiyle sigortalı aracın görülemediği bu nedenle dosyanın inceleme sürecinin devam ettiği izlenmektedir. Sigorta ile teminat altına alınan riskin gerçekleşmesi halinde; hasar oluş şekillerinin, poliçe teminat kapsamında olup olmadığının incelenmesi gerektiğinden hasar sonrası yapılan ihbar ile Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen Eksperler atanmaktadır. Durum tespiti yaparak hazırlanan eksper raporu doğrultusunda oluşan mevcut hasar, poliçede yer alan teminatlar ve genel şartlar doğrultusunda değerlendirilmektedir. Trafik Poliçeleri Genel Şartları (*) Hasar ve Tazminat B-1 ve B-2 maddesi gereğince gerekli belgeler talep edilerek incelemenin devam ettiğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. AXA SİGORTA A.Ş. Müşteri Hizmetleri Departmanı (*)B- HASAR VE TAZMİNAT B.1- Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi halinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür: a) Bu sözleşmeye göre, sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek, b) Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak, c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek, d) Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek, e) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek. B.2- Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz. Sigortacı; a) Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren, b) Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder. Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez. Dava açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder. Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder. Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderleri ile, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

 • Axa Sigorta Temsilcisi04 Nisan 2013

  Sn. O. tarafından siteniz aracılığı ile yansıyan şikayet konusu, Şirketimiz tarafından değerlendirilmeye alınmıştır. Konu hakkında bilgi aktarımı sağlanacağını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, AXA SİGORTA A.Ş. Müşteri Hizmetleri Departmanı

GSM Numarası Güncelleme

Mevcut GSM Numaranız:

GSM Numarası Güncelleme

numaralı telefonunuza gönderdiğimiz doğrulama kodunu aşağıdaki kutuya yazınız.
Geri Dön