22 Ocak 2014 #2246550

Anadolu Jet Promosyonlu Bileti Diye Ne Değiştirdi Ne İadesini Yaptı!

15/02/2014 - İstanbul Adana ve dönüş içinde Adana'dan İstanbul'a 18/02/2014 Anadolu Jet'ten bilet aldım ama dalgınlığıma geldi uçuş biletlerini ters aldığımı gördüm ve 3 saat içinde genel merkezde dahil olmak üzere telefonla yardım istedim ne değişiklik yapıldı ne de herhangi bir para iadesi yapıldı.


Buraya kadar anladım yapılan yanlışlığı kendi menfaatlerine çevirip kılıf olarakta 'diğer müşterilerimize ucuz bilet sağlamak' şeklinde her şikayetin altına kalıplaşmış şeyler yazılmasını.


Bilet alırken bilet ücretini gidiş dönüş için 25 tl gösterip 63 tl vergiyi koyduktan sonra 10 tl'de hizmet bedeli alan Anadolu Jet iadede vergi için 13 tl bedel biçti. Vergi deyip 63 tl alırken neredesiniz?

Kenan 132 Okunma

Cevaplar

 • Anadolu Jet Temsilcisi23 Ocak 2014

  Sayın Yolcumuz; Hükümleri kendi menfaatimize göre değerlendirmemiz söz konusu değildir. Yönetmelik 3. maddede çok net ve açık şekilde seyahat ile ilgili bir sözleşmede hangi hükümlerin uygulanmayacağını söylemektedir. Dolayısıyla uzun uzun yazdığınız 8. madde "Cayma Hakkı" hükmü zaten seyahat sözleşmelerinde uygulanmayacaktır. Yönetmelikte uygulanmayacak şeklinde bir hüküm bulunan bir maddeden ötürü, bir hakkın gasp edildiğinin beyanı ya da başka bir yorum yapılması yanlıştır. Saygılarımızla; Anadolu Jet

 • Kenan23 Ocak 2014

  Cayma Hakkı Madde 8 — Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. Bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. 3. maddesi dediğiniz şey bana uygun hale getirilen bir ürün den kasıt ise buradaki açık anlam üretici firmayı zorlamayacak ve zarara uğratmayacak o ürünü defolu hale getirecek olan bir hatadan bahsettiği kanatindeyim.siz bu ürünü bana sattıktan sonra ürün defoya girmiyorsa neden cayma hakkım gasp ediliyor anlamış değilim. Hükümleri tek taraflı kendi menfaatlerinize göre değerlendirdiğinizi düşünmemize yol açıyor.

 • Anadolu Jet Temsilcisi23 Ocak 2014

  Sayın Yolcumuz; Bu satış işleminin Tüketici Hakları Hakkındaki Kanunun 9. maddesinde yer alan "Mesafeli Satış Sözleşmesi" uyarınca yapıldığını kabul edeceğinizi ümit ediyoruz. Zira bilet satışı esnasında tüketici tarafından elektronik ortam kullanılmıştır. Buna göre ilgili kanun maddesi: "Mesafeli Sözleşmeler Madde 9/A- Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir. Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. ............" demektedir. İnternetten bilet düzenlerken sizden istenen her onay da bu elektronik teyid amacıyla istenmektedir. T.C. Kanun ve Hükümleri dahilinde mesafeli sözleşmeler de "MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK" hükümleri uyarınca yürütülmektedir. (Bu yönetmeliğe internette yapacağınız bir arama ile ulaşabilirsiniz, arzu ederseniz ilgili link: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14778&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=mesafeli) Söz konusu bu yönetmeliğin "Kapsam" maddesi 3. bendine göre yönetmelikteki 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeler ile 9 uncu maddenin birinci fıkrası; seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz. 7. ve 8. maddeler "CAYMA HAKKI" nı düzenlemektedir. Dolayısıyla mesajınızda yer verdiğiniz iade talebi (CAYMA HAKKI) "Kapsam" maddesi 3. bendine göre uygulama dışında kalmaktadır. T.C. Kanunlarının üzerinde hiçbir güç olamayacağı için kurallarımız da kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde düzenlenmektedir. Saygılarımızla; Anadolu Jet

 • Kenan23 Ocak 2014

  peki lütfen şu anayasal hakkımı kullanmama engel olan sizin hukuk dayanaklarınız benimle paylaşmanız mümkünmüdür? Tüketici haklarını gözden geçirdiğimde hukuk tüketiciden yana taraf olduğunu gözlemledim. ve bunu maddelerle size bildirebilirim . Benim almadığım bir hizmetin, ayıpsız/ayıplı mal statüsünde iadesini istediğim bir ödemenin (ki 3 saat içinde iade talebinde bulundum kanun bu hakkı bana 10 iş gününde tanımaktayken) bana geri yapılmamasını ( 13 tl gibi bir ödeme yapılacağı sölendi-o da nezaman yapılırsa artık) hangi kanun maddesine dayandıracaksınız?

 • Anadolu Jet Temsilcisi23 Ocak 2014

  Sayın Yolcumuz; Burada söz konusu olan biletlerin satış şartıdır. Satıcı veya sağlayıcı olarak THY ya da Anadolu Jet, tüketiciyle müzakere etme imkanı olmayan bilet şartlarını sözleşmeye koymaktadır. Daha düşük ücretleri sunarken de diğer şartlardan farklı olarak bazı kısıtlamalar getirmektedir. Burada iyiniyet kurallarına aykırı bir durum söz konusu değildir. Satıcı sıfatıyla THY A.O., yolcularına düşük ücret imkanı vermesi halinde bazı kısıtlamalar ile bunun sunulabildiğini, kısıtlama istenmemesi halinde aynı hizmetin ücretinin daha yüksek olduğunu sözleşme niteliğindeki "Genel Kurallar ve Koşullar" altında ifade etmektedir. Burada haksız şart değil, tercih mevcuttur. Ortaklığımızın kuralları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkardığı yönetmeliklerden üstün olamayacağı için, atıfta bulunduğunuz yönetmelik maddelerine yönelik olarak bilet kurallarımızın hukuğa aykırı bir durumu yoktur. Anlayışla karşılayacağınızı ümit eder, saygılar sunarız. Anadolu Jet

 • Kenan23 Ocak 2014

  Sn Anadolu jet ... Tüketici haklarında Madde 6. (4822. Değ) Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Siz bir şartı kafanıza göre koyup yazdık oldu bitti artık buna uymakla mükellefsiniz diyemezsiniz. Buna kanun önünde gerçektende nekadar hakkınız var.Kamu hizmeti yaparken tüketicinin özlük haklarına tecavüz ediyor olamazmısınız?

 • Anadolu Jet Temsilcisi23 Ocak 2014

  Sayın Yolcumuz; Promosyon bilet ücretleri yolcularımızın onaylarına sunulan iptal, iade ve değişiklik kısıtlamaları sonrasında sunulabilmektedir. Çağrı merkezinin ya da satış ofislerinin de bu ücret kuralları haricinde işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Koltuk ücreti dışında ödenen ücretler vergi, harçlar ve biletleme servis ücretidir. Vergi iadesi yapılırken, harçların ve biletleme seervis ücretinin iadesi yapılmamaktadır. Memnuniyetsizliğinizden ötürü özür dileriz. Saygılarımızla; Anadolu Jet

GSM Numarası Güncelleme

Mevcut GSM Numaranız:

GSM Numarası Güncelleme

numaralı telefonunuza gönderdiğimiz doğrulama kodunu aşağıdaki kutuya yazınız.
Geri Dön