Visit Xolvie to read complaints and reviews, or file yours.

Akbank Axess Yıllık Kart Aidatı İptali

profile
15 Nisan
366

Akbank'a ait 0533 ile biten Akbank Axess Platinum kredi kartımdan 14.04.2023'te 483,50 TL yıllık üyelik ücreti adı altında ücret alınmıştır. Aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği bu zamana kadar kart aidatı altında alınan tüm aidat ücretlerinin iptal edilmesini ve kartıma iade edilmesini talep ediyorum. Ancak, çeşitli tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir. Ayrıca, bu konuda, Yargıtay 13. Hukuk Dairesince verilen ve 2011/4736 esas ve 2011/11579 sayılı son karara göre ise söz konusu yıllık kart aidatının bk. 125 Md ve HGK 2010/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda; karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş kredi kartları üyelik sözleşmesi’nin 10. Maddesinde kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketici'nin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. Maddesi gereğince, bu sözleşme önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir. Sonuç olarak sözleşmenin 10. Maddesi Akbank tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur. Aynı sözleşmenin 10/Son Maddesi ile de karşı taraf ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. Maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır. Bu sebeple, yukarıda belirttiğim kredi kartımdan kesilen 'yıllık kart ücreti bedeli'nin tarafıma iade edilmesini, aksi takdirde Bankalar Birliği ve Tüketici Hakem Heyeti' gibi ilgili yerlere şikayet edeceğimi bildirir, bu durumun ivedilikle kurum tarafından çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum.

Cevaplandı
Ortalama Cevaplama Süresi 18 sa 52 dk
Akbank Logo
15 Nisan 13:18

Benzer Şikayetler

Akbank Üyelik Ücreti İadesi

profile
4 gün önce
22

Sonu 2333 ile biten Akbank Axess Gold kredi kartıma 24/09/2023 tarihinde 427,50 TL kart üyelik ücreti yansıtılmıştır. Kart üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptalini ve tarafıma iadesini talep ediyorum. "tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31....

Akbank Üyelik Ücreti İadesi

Akbank Yıllık Üyelik Ücreti

profile
4 gün önce
56

Akbank Axess kart üyelik ücreti kesintisi sonu 4545 ile biten Akbank Axess kredi kartıma yansıtılan toplam 382,50 TL üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra hiçbir şarta bağlanmaksızın iptal edilip tarafıma iade edilmesini istiyorum. "tüketici kanunu 28 Mayıs 2014 31. Ma...

Akbank Aidat Kesiyor İade İstiyorum

profile
5 gün önce
168

Sonu 4951 ile biten Akbank Platinum kredi kartıma kesilen 483,50 Üyelik ücretinin 4822 sayılı kanun ile 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6. Maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haks...

Akbank Yıllık Kart Aidatı

profile
6 gün önce
335

Sonu 4752 ile biten Akbank kredi kartıma 22/09/2023 tarihinde kesilen 483,50 TL Üyelik ücretinin 4822 sayılı kanun ile 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6. Maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı ol...

Akbank Yıllık Kart Aidatı

Akbank Axess Yıllık Üyelik Ücreti Kesintisi

profile
1 hafta önce
412

12/08/2023 tarihinde 1670 ile biten Axess Business kredi kartımdan 547.00 TL yıllık üyelik ücreti kesilmiştir. Yıllık üyelik ücretinin aşağıda belirtilen kanun hükümleri gereği ve ekstra bir şarta bağlanmaksızın iade edilmesini talep ediyorum. 'Tüketici Kanunu 28 Mayıs 2014. 31. Madde 3. Fıkra: kart...

profile-icon
Yorum yazabilmek için ya da .

0 Yorum

Cevaplandı
Ortalama Cevaplama Süresi 18 sa 52 dk
Benzer Şikayet Yaz