Accessorize Personelinin Davranış Şekli.

Meltem K. |

Capitol Accessorize şubesinden '6/8/2015' tarihli saat 19:16 yaptığım alışveriş sonrası kasada bulunan çalışanınıza sorduğum soru karşılığı olarak verdiği saygısız ve lakayıt tavrından dolayı bir daha firmanızdan alışveriş yapmayacağım. Gerekenin yapılmasını rica ediyorum.

Etiketler :

Bayi Personeli