Azami Tamir Süresi

Azami Tamir Süresi Nedir ?

Azami tamir süresi tamir için yetkili servisin kullanabileceği en fazla süreyi ifede etmektedir. Malın arızalanması durumunda ürünün tamirde geçirdiği maksimum süredir.

Azami Tamir Süresi Ne Kadardır ?

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğe Göre;
Yönetmelikle daha önce 30 iş günü olarak belirlenmiş olan azami tamir süresi, tek tek mal bazında düzenlenmiş ve otomobil ve motorsiklet hariç tüm mallarda 20 iş günü olarak belirlenmiştir. Ayrıca "Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir." hükmü getirilmiştir.

Daha önce "Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı–üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" şeklinde belirlenen düzenleme ise "Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır" olarak değiştirilmiştir.

Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır."
Şikayetvar Twitter Sayfası Şikayetvar Facebook Sayfası